Zoek in de site...

GARCIA project

Doelstelling

Het doel van het GARCIA project is om in kaart te brengen hoe genderongelijkheid in de wetenschap wordt ge(re)produceerd in de beginfases van academische carrières – i.e. tenure track, postdoc-, en universitair docentniveau – en passende (structurele) interventies te implementeren. Het GARCIA project is onderdeel van het FP7 framework programma van de Europese Unie en wordt uitgevoerd in samenwerking met zeven Europese landen: België, IJsland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Slovenië en Zwitserland.

Precaire posities

De beginfases van academische carrières – of zogenoemde ‘early career’ posities – worden gekenmerkt door precaire condities, met veel onzekerheden, projectwerk, tijdelijke contracten, veelal lage inkomens, gelimiteerde sociale zekerheden en wettelijke rechten. Een toename van deze precaire posities is met name van invloed op wetenschappers in de beginfases van hun academische carrière. Wetenschappers die net hun PhD hebben afgerond moeten concurreren om een steeds kleiner wordend aantal tenure tracks, postdoc-, of universitair docent-posities.

Genderongelijkheid

In het GARCIA project wordt nadrukkelijk onderzocht hoe deze precaire posities jonge mannelijke en jonge vrouwelijke wetenschappers beïnvloeden. Heden ten dage is genderongelijkheid in de wetenschap nog steeds een probleem. Hoewel op PhD-niveau mannen en vrouwen er ongeveer in gelijke aantallen zijn, worden hoger op de academische ladder meer posities door mannen bekleed. Binnen het GARCIA project zijn verschillende acties en interventies geïmplementeerd op Europese universiteiten en onderzoeksinstituten om genderongelijkheid tegen te gaan, met name in de beginfases van academische carrières. De acties en interventies zijn bijvoorbeeld gericht op: mentoring, bewustwording van genderpraktijken in werving en selectie, de ‘leaky pipeline’, gender budgettering in management, gender in het curriculum, en impliciete gender subtexts in het evalueren van ‘excellente wetenschappers’.

Meer weten?

Meer informatie over het gehele project is te vinden op de website van GARCIA.

eu