Zoek in de site...

Interculturele communicatiebotsingen (2019-2023)

De invloed van culturele en levensbeschouwelijke waarden op interculturele communicatiebotsingen tussen Nederlandse POH-GGZ (PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg van de Geestelijk Gezondheidszorg) en Turks-Nederlandse patiënten met psychische klachten en de rol van tolkendiensten in de huisartsenpraktijk.

Informatie van de website VCVGZ (Vereniging voor Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken)

In het kort
Hoofdonderzoeker: Dr. Els Rommes
Onderzoeker: Iclal Yildiz MA
Betrokken instelling: Radboud UMC, Radboud Social Cultural Research
Looptijd onderzoek: februari 2019 t/m februari 2023
Aantal patiënten in onderzoek: 180 gebruikers van eerstelijnszorg in de regio Nijmegen

De vraagstelling van het onderzoek
Psychische klachten zoals angst en depressie komen vaak voor bij Turks-Nederlandse patiënten vergeleken met andere migrantengroepen en Nederlandse patiënten. De huisarts en de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) zijn hun eerste aanspreekpunt. Echter, Turks-Nederlandse patiënten komen vaak hindernissen tegen bij de toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Ze vallen daardoor vroegtijdig uit of zoeken alleen hulp als de problemen al ernstig zijn. De eigen culturele en religieuze waarden hebben soms invloed op overtuigingen over de oorsprong en aard van mentale aandoeningen. Geloofsovertuigingen kunnen ook van invloed zijn op de bereidheid van patiënten om naar behandeling te zoeken en zich eraan te houden. Ook de taalbarrière vormt een hindernis. Hoe kan de communicatie tussen POH-GGZ’s en Turks-Nederlandse psychiatrische patiënten worden verbeterd?

Het onderzoek
Om in kaart te brengen wat de invloed is van de verschillende culturele en religieuze waarden en van de taalbarrière in de communicatie tussen POH-GGZ’s en Turks-Nederlandse patiënten met psychische klachten, worden drie onderzoeken uitgevoerd.
1. Kwalitatief onderzoek naar het optreden van communicatiebotsingen. Er worden video-opnamen gemaakt van interacties tussen POH-GGZ’s en Turks-Nederlandse patiënten en deze worden geanalyseerd. De Turks-Nederlandse patiënten worden achteraf geïnterviewd.
2. Kwantitatief onderzoek met behulp van vragenlijsten voor Turks-Nederlandse patiënten.
3. Experimenteel onderzoek naar het gebruik van kosteneffectieve vormen van tolkdiensten tijdens het POH-GGZ-overleg.

Verwachte output
Dit onderzoeksproject zal resulteren in richtlijnen ter verbetering van de POH-GGZ-consulten en behandelingen gericht op Turks-Nederlandse patiënten met psychische klachten.
Door verbeterde interculturele communicatievaardigheden van de POH-GGZ’s wordt de behandeling aangepast aan de culturele en religieuze waarden van Turks-Nederlandse patiënten. Door inzet van kosteneffectieve vormen van tolkdiensten (telefonische, ad-hoc of geautomatiseerde vertalers) kan de taalbarrière worden geslecht.
De Turks-Nederlandse patiënten zullen zich beter begrepen voelen, hun tevredenheid zal toenemen en zij zullen de aanbevolen behandelingen beter navolgen, wat weer een positief effect heeft op hun geestelijke gezondheid.