Zoek in de site...

De School Als Vindplaats (2018- 2023)

Informatie van de NWO-ZonMw website.

Persbericht 16 december 2018

Projectomschrijving

Dit project wil de ggz inclusiever maken voor kwetsbare gezinnen die minder snel hulp krijgen voor psychische problemen van hun kinderen, bijvoorbeeld omdat zij psychische problemen anders definiëren dan de ggz, bang zijn voor stigmatisering of omdat zij de weg niet kennen naar professionele hulpverlening.

De School Als Vindplaats

Het preventieprogramma ‘De School Als Vindplaats’ (DSAV) lijkt bij uitstek geschikt om kwetsbare basisschool leerlingen (waaronder veel migrantenkinderen, maar ook gezinnen met een lage SES) proactief, met weinig stigmatisering via kortdurende cultuur sensitieve en gepersonaliseerde interventies te helpen en hun toegang tot de ggz te vergemakkelijken.

Doel

Wij onderzoeken of en hoe DSAV werkt (effectieve elementen) en hoe kostenbesparend het is door het voorkomen van ernstiger problemen. Hiermee faciliteren wij dat werkzame cultuur sensitieve en preventie elementen op grotere schaal ingevoerd kunnen worden.

Projectleider en penvoerder

Dr. E.W.M. Rommes 
Radboud Universiteit Nijmegen

Onderzoekers

Marloes Jaspers-van der Maten MSc
Anouk Evers