Zoek in de site...

Privacy Supplement

Beste ouder/verzorger,

U heeft van de basisschool van uw kind informatie ontvangen over het wetenschappelijk onderzoek ‘Ondersteuning op school’. Deze webpagina geeft aanvullende informatie over hoe de onderzoekers omgaan met de gegevens die tijdens het onderzoek verzameld worden.

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met onderzoeker Marloes Jaspers-van der Maten (tel: 06-28896712, e-mail: m.jaspersvandermaten@ru.nl).

Voor de uitvoering van het onderzoek is het nodig dat enkele persoonsgegevens van u en uw kind worden verzameld, gebruikt en bewaard (o.a. naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres). Daarnaast is het nodig dat enkele ‘bijzondere persoonsgegevens’ verzameld worden om de onderzoeksvragen te beantwoorden (o.a. zorggebruik, eventuele problemen bij uw kind). Dit is ook noodzakelijk omdat wij uw toestemming voor deelname moeten registreren én omdat wij in sommige gevallen verplicht zijn om u extra te informeren: Deelname aan het onderzoek kan niet gezien worden als een medische/klinische test, maar op basis van de vragenlijsten kunnen wij aanwijzingen tegenkomen voor moeilijkheden waarvoor misschien hulp gewenst is (zogenaamde ‘toevalsbevindingen’). Daarbij kunt u denken aan vermoedens van verminderd welbevinden bij uw kind, of stress rondom de opvoeding bij uzelf. In zo’n geval nemen wij na het 3e meetmoment of na beëindiging van deelname altijd contact op met ouders/verzorgers.

Wij vinden de privacy van kinderen en hun ouders/verzorgers erg belangrijk.[1] De onderzoeksgegevens die we verzamelen zullen daarom alleen toegankelijk zijn voor het onderzoeksteam en zo nodig ter controle door ‘toezichthoudende autoriteiten’ (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens). Onderzoeksgegevens worden zorgvuldig behandeld, volgens richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Om privacy te waarborgen worden persoonsgegevens gecodeerd en versleuteld opgeslagen en apart van de onderzoeksgegevens bewaard. Andere partijen ontvangen geen persoonsgegevens.

Wat gebeurt er met de onderzoeksgegevens?

De onderzoeksgegevens die we in dit onderzoek verzamelen, zullen gebruikt worden voor datasets, artikelen en presentaties. De onderzoeksgegevens worden anoniem gemaakt en zijn daarna tenminste 10 jaar beschikbaar voor andere wetenschappers in het kader van controle en/of hergebruik. Deze gegevens zijn dan dus niet meer herleidbaar tot u of uw kind.

Vrijwilligheid en toestemming

Als u akkoord gaat met deelname van uw kind en/of uzelf aan dit onderzoek, vragen we u een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Daarmee geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en instemt met het verzamelen, gebruiken en bewaren van bovengenoemde (bijzondere) persoons- en onderzoeksgegevens. Zonder toestemming kunt u en/of kan uw kind niet deelnemen.
U en uw kind doen vrijwillig mee aan dit onderzoek. Deelname kan op elk moment stopgezet worden en toestemming kan altijd worden ingetrokken, zonder daarvoor een reden te geven. Als u later toch niet akkoord gaat met het gebruiken van de verzamelde gegevens, kunt u deze tot 1 maand na deelname laten verwijderen door een e-mail te sturen naar m.jaspersvandermaten@ru.nl

[1] De privacyverklaring van de Radboud Universiteit kunt u vinden op https://www.ru.nl/vaste-onderdelen/privacyverklaring-radboud-universiteit/