Zoek in de site...

Naar het inclusiever (her)maken van het hoger onderwijs

Datum bericht: 13 april 2022

In het artikel Naar het inclusiever (her)maken van het hoger onderwijs: een review naar ongelijkheidspraktijken, brengen Marieke van den Brink (Radboud Universiteit, Nijmegen) en Zakia Essanhaji (Vrije Universiteit, Amsterdam) in kaart welke ongelijkheidspraktijken zijn aangetoond in het hoger onderwijs.

In Nederland is er veel wetenschappelijke kennis beschikbaar over genderongelijkheid, vanwege de lange traditie om de rol van gender in het hoger onderwijs te bestuderen (Van Doorne-Huiskes 1980; Van Balen 2001; Benschop en Brouns 2003; Van den Brink 2010).
Er is echter minder kennis beschikbaar over ongelijkheid op basis van ras/etniciteit, seksualiteit, klasse, beperking en hun intersecties. De weinige onderzoeken die er zijn, zijn bovendien gefragmenteerd en niet eerder samengevoegd tot een coherent overzicht.

In dit artikel wordt daarom vooral geput uit internationale literatuur, waar mogelijk aangevuld met Nederlandse literatuur rondom ongelijkheid binnen het Nederlands hoger onderwijs.

Het artikel is hier (pdf, 216 kB) te lezen