Zoek in de site...

De derde feministische golf

Literatuur

  • De derde feministische golf, Dirk Verhofstadt, 2006
  • Het nieuwe onbehagen : op naar een derde feministische golf / Vilan van de Loo. - Wormer : Inmerc bv, 2005. - 55 pagina's

    In de jaren '70 zorgde de tweede feministische golf voor grote veranderingen in de Nederlandse maatschappij. De positie van vrouwen verbeterde aanzienlijk en een groot deel van de feministen was tevreden.  Nu, decennia later, is veel van wat eens verworven was, weggezakt in de drassige grond van Nederland. In 'Het nieuwe onbehagen' maakt Vilan van de Loo duidelijk dat de strijd nog niet voorbij is.

  • "Waar de derde golf blijft? Ik wil af van die vraag!" (pdf, 2,5 MB) : een generatiegesprek / Rinske Bijl (tekst) en Petra de Vries (interview) In: Lover. - 32(2005) nr.4 (dec), p.18-19

    Petra de Vries, tweedegolfer en een van de oprichtsters van vrouwenstudies interviewt Iris van der Tuin twintiger en docente vrouwenstudies over hoe de dochters van het feminisme naar het (feministische) verleden kijken en wat ze met het feministische gedachtegoed gedaan hebben.

Links

3e feministische golf