Zoek in de site...

Gender en jeugdliteratuur

Boeken en artikelen

  • Hoe een meisje moet zijn : opvoedingsidealen in meisjesboeken / Martine Iedema. - Nijmegen : Radboud Universiteit Nijmegen, 2004. - 85 p. + bijlagen

    Onderzocht is welke opvoedingsidealen voor meisjes in het meisjesboek zijn te onderscheiden en of deze vooruitstrevend zijn of juist achterhaald gezien de context van de periode waarin het boek is geschreven. Van de drie verschillende typen boeken, het traditionele meisjesboek, het pseudo-emancipatoire meisjesboek en het moderne meisjesboek zal telkens één boek gebruikt worden voor de analyse.

  • Mythen van Gender: essays voor Willy Jansen, Stefan Dudink en Liedeke Plate, november 2015, over feminisme, wetenschap, lichamen, jeugd, liefde en geweld, religie en ritueel en natie en oorlog.
  • 'Normen en waarden in meisjesliteratuur. De (her)waardering van een genre' - Helma van Lierop, 1996

  • Marokkaanse meisjes en jeugdliteratuur in Nederland, Edien Bartels, 2003

Links

Zie ook de 'Opvoeding' pagina