Zoek in de site...

Het glazen plafond

Het glazen plafond is een metafoor die de onzichtbare barrières aanduidt, die worden gevormd door gedragsvooroordelen en organisatorische vooroordelen (vaak door mannen), die vrouwen tegenhouden in het verkrijgen van topfuncties binnen bedrijven en overheidsdiensten (Wikipedia).

Filmpjes

 • Topvrouwen - Zondag met Lubach (S04)
 • Het Glazen Plafond (Het Hoogste Woord)
 • Woorden waarmee we worstelen: Diversiteit, Het Filosofisch Kwintet, Human, 28 juli 2019 
  Veel bedrijven en instellingen streven tegenwoordig naar diversiteit. Maar wat betekent dat woord nu echt? Gaat het alleen om selecteren op uiterlijke kenmerken, of gaat het om het omarmen van onderlinge verschillen? En hoe komen we tot diversiteit?

Boeken en artikelen

 • Halfslachtige wetenschap : onderbenutting van vrouwelijk potentieel als existentieel probleem voor academia (pdf, 199 kB) / . - Den Haag : Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, 2000. - 50 pagina's

  Hoewel de helft van de afgestudeerden vrouw is bestaat de wetenschappelijke staf op universiteiten nog steeds voornamelijk uit mannen. De Adviesraad is bezorgd over de ondervertegenwoordiging van vrouwen, omdat wetenschapsinstellingen het zich in een krappe arbeidsmarkt niet kunnen veroorloven het vrouwelijk potentieel te veronachtzamen. Bovendien zal het volgens haar de kwaliteit van de wetenschap ten goede komen wanneer meer vrouwen deel gaan uitmaken van de wetenschappelijk staf. Om dit te bereiken zijn volgens haar o.m. stimuleringsmaatregelen nodig.

 • Hoogleraar-benoemingen in Nederland (m/v): mythen, feiten en aanbevelingen (pdf, 563 kB), Marieke van den Brink, 2011

  Deze uitgave gaat over het benoemingsproces van de meest invloedrijke wetenschappers: de hoogleraren. Leden van benoemingsadviescommissies doen hun uiterste best om op basis van weloverwogen beslissingen te komen tot de voordracht van de beste kandidaat. Academici met ervaring in benoemingsprocedures zullen echter beamen dat het evalueren van wetenschappelijke kwaliteit niet enkel een objectieve, rationele exercitie is. In de praktijk blijkt het benoemingsproces een mix van strikte regelgeving en een meer subtiel en plooibaar proces rond personen, criteria en reputaties in een wetenschapspolitieke arena.

 • De zevenkoppige draak van ongelijkheid: Heldinnen en hindernissen in de queeste naar inclusiviteit (pdf, 1,1 MB), oratie prof. Dr. Marieke van den Brink, 2017.

  Diversiteitsbeleid in Nederlandse organisaties blijkt nauwelijks effectief op lange termijn. De vele pogingen van overheden, organisaties en individuen om met diversiteitsbeleid veranderingen te bewerkstelligen, hebben slechts in beperkte mate effect. Marieke van den Brink vraagt zich in haar oratie af waarom, na jaren van wet- en regelgeving en commitment van organisaties, onze  organisaties nog steeds geen betere afspiegeling zijn van de maatschappij. Ze vergelijkt de hardnekkigheid van ongelijkheid met een zevenkoppige draak, waarbij elke kop een andere economische, culturele of structurele praktijk representeert die de ongelijkheid hardnekkig in stand houdt. Tevens analyseert ze of we wel de juiste zwaarden hanteren en de juiste heldinnen en helden hebben om deze hardnekkige draak van ongelijkheid te verslaan.

 • Masculiniteit met een feminien gezicht : onderzoek naar de rol van organisatiecultuur in de trage doorstroming van vrouwen naar managementfuncties (pdf, 625 kB) / Agneta H. Fischer, Patricia M. Rodriguez Mosquera, Krystyna Rojahn. - Den Haag : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2000. - 123 pagina's

  In veel organisaties is de instroom van vrouwen goed op gang gekomen, maar de doorstroming naar leidinggevende functies stagneert. In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre de organisatiecultuur van vijf organisaties uit verschillende sectoren van de overheid en het bedrijfsleven van invloed is op de doorstroming van vrouwen. In het gedachtengoed van moderne managers lijken 'feminiene waarden' als collegialiteit en een balans tussen werk en privé-leven centraal te staan. In de praktijk blijken competitie, status en lange werkweken echter nog altijd belangrijker.