GISsoftware

Gebruik gratis (op de RU) ArcGIS

Kaart Nijmegen

Gebruik Geo-data om onderzoeksdata in kaart te brengen en te analyseren.

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Het is de technologie waarmee geografische data kan worden gegenereerd, gevisualiseerd, bewerkt, geanalyseerd en opgeslagen. In een GIS kunnen diverse (informatie)lagen over elkaar worden gelegd. De visualisatie van een GIS gebeurt meestal in kaartvorm. Zo kunnen ruimtelijke relaties zichtbaar worden die zonder gebruik van een GIS verborgen blijven.