Gevluchte wetenschappers zetten hun talent in voor de Nederlandse wetenschap

Datum bericht: 14 juli 2021

Tien academici die hun vaderland zijn ontvlucht door een bedreigende situatie kunnen hun wetenschappelijke carrière voortzetten in Nederland. Ze krijgen een aanstelling die gefinancierd wordt vanuit de Hestia Impuls voor Vluchtelingen in de wetenschap. Aan de Radboud Universiteit gaat sociaal geograaf Dawit Tesfay Haile in dit kader onderzoek doen naar Eritrese vluchtelingen in Nederland en Duitsland.

Wetenschappers die door oorlog of een andere bedreigende situatie hun thuisland hebben moeten ontvluchten lopen vaak tegen obstakels aan in de landen waar ze een veilig thuis vinden, zoals taal of werkcultuur. Dit maakt het moeilijker voor ze om hun academische loopbaan voor te zetten. Met de pilot Hestia – Impuls voor Vluchtelingen in de wetenschap wil NWO deze academici aansluiting bieden bij lopende Nederlandse onderzoeksprojecten om een netwerk op te bouwen en om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Het programma geeft hen ook de kans om actief kennis en kunde te delen, om het Nederlandse wetenschapsstelsel te leren kennen, met als uiteindelijke doel de loopbaan/onderzoekslijn uit hun thuisland voort te zetten. Deze academici verrijken tevens de Nederlandse wetenschap en maatschappij met de expertise die zij meebrengen.

Eritrese vluchtelingen in Nederland en Duitsland

Ook aan de Radboud Universiteit is een aanvraag toegekend, voor het project Balancing your way in: How recently arrived Eritrean refugees navigate contrasting constructions of ‘the good migrant’ in the Netherlands and Germany, aangevraagd door prof. H. (Huib) Ernste en uitgevoerd door Dawit Tesfay Haile MSc.

Dit onderzoeksproject onderzoekt de alledaagse uitdagingen van Eritrese vluchtelingen in Nederland en Duitsland. Het richt zich op de manier waarop deze migranten tegelijkertijd omgaan met enerzijds de verwachtingen en morele druk die voortkomt uit migratiebeleid, en anderzijds de verwachtingen en morele druk vanuit hun sociale netwerken en diasporagemeenschappen.

Over de Hestia Impuls voor Vluchtelingen in de wetenschap

Via dit programma kunnen projectleiders of hoofdaanvragers van een reeds door NWO of ZonMw gefinancierd onderzoeksproject financiering aanvragen om een vluchteling op hun project te laten meewerken. Voorwaarde is dat de onderzoeker een academische achtergrond heeft (niveau master of PhD) en maximaal 18 maanden fulltime of 24 maanden in deeltijd wordt aangesteld. Dit programma is ontwikkeld in samenspraak met De Jonge Akademie, de KNAW en Stichting Vluchtelingstudent UAF.