Een cursus overnemen

Bij het overnemen van een cursus en het voorbereiden van onderwijs komen veel zaken kijken. Welke leerdoelen zijn er en hoe moet je die toetsen? Mag je zelf veranderingen aanbrengen? Om al deze aspecten inzichtelijk te maken, hebben we een handleiding  opgesteld die structuur kan geven.

Stappenplan

 1. Welke stappen onderneem ik voordat ik mijn cursus vormgeef?

  Open het cursusdossier en lees de cursushandleiding. 

  • Is het duidelijk welke leerdoelen je moet bereiken?
  • Hoe worden deze leerdoelen getoetst?
  • Heeft de cursus een vaste structuur: hoeveel colleges zijn er, zijn dit hoor- en/of werkcolleges, welke opdrachten krijgen studenten en welke literatuur moeten ze bestuderen?

  Spreek met de cursuscoördinator en/of met een collega die bij de cursus betrokken is (geweest).

  • Weet je wat er van jou als docent wordt verwacht?
  • Wat ging goed de vorige keer bij deze cursus, en wat zijn de aandachtspunten?
  • Indien beschikbaar: lees de studentevaluaties en de reflectie van de vorige docent.

  Bekijk de Onderwijs en examenregeling (OER) van je faculteit.

 2. Wat moet ik weten voordat de cursus start?

  Weet jij welke studenten deze cursus volgen?

  • Weet je of het een verplicht vak is, of een keuzevak?
  • Heb je zicht op welke vakken studenten hiervoor hebben gevolgd, en dus met welke voorkennis ze binnen komen?
  • Weet je op welk niveau de studenten binnenkomen?

  Hoe verhoudt deze cursus/werkgroep zich tot andere cursussen?

  • Welke cursussen lopen gelijk met deze cursus?
  • Hoe sluit deze cursus aan op die ervoor en erna?
  • Heb je in beeld wat dit betekent voor de tijd die studenten aan jouw cursus besteden?

  Weet je hoe er wordt getoetst?

  • Is het duidelijk hoe de leerdoelen worden getoetst?
  • Op welke manier ga je toetsen?
  • Heb je uitgezocht of er al een tentamen is?
  • Weet je of er voorbeeldvragen of voorbeeld eindproducten beschikbaar zijn?
  • Is het duidelijk welke criteria je hanteert bij de beoordeling?
  • Wie zijn er betrokken bij de toetsing en wie heeft welke verantwoordelijkheid/rol?

  Is het duidelijk welke onderwijsmaterialen je nodig hebt (literatuur, opdrachten, toetsmaterialen, etc.)?

  • Heb je toegang tot deze materialen?
  • Weet je wanneer studenten deze materialen moeten hebben?
  • Heb je toegang tot eerder gebruikt materiaal?
  • Weet je of Brightspace al is ingericht?
  • Heb je bedacht welke (digitale) tools je wilt gebruiken?

  Heb je zicht op welke mate van vrijheid je hebt?

  • Heb je ideeën welke stof je wilt behandelen en past dit binnen de cursusinhoud en/of de werkwijze?
  • Heb je bedacht welke werkvormen je wilt inzetten en mag je dit zelf te bepalen?
  • Mag je alle (digitale) tools die je wilt inzetten of alleen de tools in de cursushandleiding?

  Hoe communiceer je met studenten?

  • Weet je wat jouw rol is, en wat die van de cursuscoördinator?
  • Heb je bedacht in hoeverre studenten een beroep kunnen doen op jou met betrekking tot (persoonlijke) begeleiding?
  • Heb je bedacht hoe je resultaten bekend maakt?
  • Weet je wat de regels zijn voor het inleveren van opdrachten?
  • Heb je bedacht of je presentie bij gaat houden en op welke manier?

Tips van collega’s

 • Spreek eens met iemand die de cursus of werkgroep al heeft gedaan.
 • Vraag andere docenten ook eens naar hoe zij studenten activeren en motiveren.
 • Schroom niet om te vragen om ondersteuning waar je die nodig hebt.
 • Vergeet niet weblectures aan te vragen als je van plan bent colleges op te nemen.