Forward instellen naar een ander mailaccount

Vanaf 21 augustus 2023 is het vanuit veiligheidsoverwegingen niet meer mogelijk om mails die je ontvangt via je @ru-mailadres automatisch door te sturen naar een extern mailadres. Als je hier gebruik van maakt, is het belangrijk dat je deze automatische forward zo snel mogelijk handmatig uitzet.

Verander voor 21 augustus de instellingen van je mailaccount zodat je geen e-mails misloopt:

1. Log in op je mail via outlook.office.com.

Instellingen knop Outlook

2. Klik op Instellingen.

Screenshot Outlook-instellingen

3. Selecteer ‘Alle Outlook-instellingen weergeven’.

Screenshot Outlook regels

4. Klik op ‘Regels’.

5. Verwijder de regel die is aangemaakt om mail automatisch door te sturen.

Screenshot gedeelde mailbox

Beheer jij een functionele mailbox?

Met bovenstaande stappen pas je alleen het doorsturen van je persoonlijke account aan. Als je beheerder bent van een gedeelde functionele mailbox waarop een forward is ingesteld dan moet je vanuit de webmail eerst schakelen naar deze mailbox. Klik op de accountnaam (rechts boven in het scherm) en kies ‘Ander postvak openen’. De functionele mailbox opent in een nieuw tabblad en alles dat je daar aanpast geldt voor de functionele mailbox. 

Instellen van een automatische forward

Tot 21 augustus kun je automatisch mails doorsturen naar een externe mailbox. Daarna blijft het alleen mogelijk om e-mails automatisch door te sturen naar interne mailboxen. Zet nooit vertrouwelijke of persoonlijke informatie in je webmail. Volg deze stappen om een forward in te stellen:

  1. Ga naar https://mail.ru.nl en log in met je e-mailadres en Radboud-wachtwoord.

  2. Kies (rechts boven) Opties en Regel voor Postvak In maken….

  3. Kies in het volgende venster: Nieuw

  4. Selecteer in het bovenste veld: Toepassen op alle berichten en in het tweede veld: Bericht omleiden naar...
    Gebruik indien gewenst ‘Meer Opties’ om deze regel een naam te geven (niet per se nodig).

  5. Je geeft nu aan naar welke mailbox je de berichten door wilt laten sturen. Selecteer hiervoor een adres uit het Exchangeadresboek of vul handmatig een adres toe (achter Aan) en klik op OK.

  6. Klik op Opslaan en klik in het volgende scherm op Ja.

  7. In het scherm dat nu verschijnt, klik je weer op Ja tenzij je persoonlijke werkwijze om een andere aanpak vraagt.

De regel, in dit geval een ‘forward’ is nu actief.

Contact

Ervaar je problemen met het uitschakelen van het automatisch doorsturen van mails naar externe mailboxen of heb je andere vragen? Neem dan contact op met de ICT-Helpdesk (geopend op werkdagen van 8:00 - 17:30).