Forward instellen naar een ander mailaccount

Zet nooit vertrouwelijke of persoonlijke informatie in je webmail. Toch kan het kan praktisch zijn je e-mail te delen. Ga selectief om met de machtigingen die je instelt. Volg de stappen om een forward in te stellen.

Stappenplan

  1. Ga naar https://mail.ru.nl en log in met je e-mailadres en Radboud-wachtwoord.

  2. Kies (rechts boven) Opties en Regel voor Postvak In maken….

  3. Kies in het volgende venster: Nieuw

  4. Selecteer in het bovenste veld: Toepassen op alle berichten en in het tweede veld: Bericht omleiden naar...
    Gebruik indien gewenst ‘Meer Opties’ om deze regel een naam te geven (niet per se nodig).

  5. Je geeft nu aan naar welke mailbox je de berichten door wilt laten sturen. Selecteer hiervoor een adres uit het Exchangeadresboek of vul handmatig een adres toe (achter Aan) en klik op OK.

  6. Klik op Opslaan en klik in het volgende scherm op Ja.

  7. In het scherm dat nu verschijnt, klik je weer op Ja tenzij je persoonlijke werkwijze om een andere aanpak vraagt.

De regel, in dit geval een ‘forward’ is nu actief.