Hoe kom je aan een stageplek voor jouw lerarenopleiding?

Hoe is het om docent te zijn? Dat ervaar je het beste in de praktijk. Om jou optimaal voor te bereiden op die dynamische en veelzijdige baan, loop je tijdens al onze opleidingen stage op een middelbare school (per opleiding verschilt de lengte en inhoud van jouw stage).

Wij vinden het belangrijk dat de werkplek waar jij het vak leert van hoge kwaliteit is: dat de inhoud van de stage een directe relatie heeft met wat wij in de opleiding doen. Daarom doen wij ons best om onze studenten zoveel mogelijk stage te laten lopen op zogenoemde opleidingsscholen: officiële partnerschappen waarin scholen en de lerarenopleiding samen verantwoordelijk zijn voor het werkplekcurriculum en een adequate begeleiding van studenten. Bij de Radboud Universiteit wordt 91% van de studenten geplaatst op een (aspirant-) opleidingsschool. De overige 9% is uiteraard ook van een goede plek voorzien (of kwam zelf met een stageplaats). 

Waar kun je stage lopen?

De Radboud Docenten Academie werkt samen met circa 200 scholen voor voortgezet onderwijs binnen 15 (aspirant-) opleidingsscholen. Ieder jaar zorgen we er samen voor dat alle studenten met een stage op één van deze scholen kan starten. Al onze partnerscholen kun je vinden op de kaart. Je hoeft niet zelf op zoek naar een stageplaats: wij zorgen ervoor dat we je matchen met een plek die bij je past. 

Hoe kom je bij een stageplek terecht?

 1. Zodra je je hebt aangemeld voor onze opleiding, krijg je per mail een uitnodiging om een profiel aan te maken in onze stageplaatsingstool. In je persoonlijke profiel kun je je voorkeuren aangeven. Ook kun je aangeven of je al een baan hebt of om een andere reden toch je eigen stageplek wil aandragen. Hieraan zitten een aantal eisen verbonden: lees meer over een baan als stageplek.
 2. Tegelijkertijd geven onze partnerscholen hun beschikbare stageplekken op.
 3. Het is aan ons de taak om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met:
 • Je reisafstand, maximaal 1 uur en 15 minuten enkele reistijd van deur tot deur;
 • Je vervoersmogelijkheden;
 • Medische indicaties en/of persoonlijke omstandigheden;
 • Je eigen middelbare school, in de regel word je daar niet geplaatst;
 • Je interesses, bijv. voor een bepaald schoolprofiel.

 

Vergoeding

De Radboud Docenten Academie regelt zelf geen stage- of reisvergoeding. Of je één of beide ontvangt, hangt af van je traject en de regelingen die je stageschool hiervoor getroffen heeft. Sommige scholen bieden een vrijwilligersvergoeding voor de zelfstandige stage van de master. Andere scholen bieden voor deze zelfstandige stage een zogenaamd LIO-contract (‘leraar in opleiding') aan. Dit contract houdt in dat je een minimaal aantal uren werkt op de school en dat je voor de duur van de stage een salaris ontvangt.

Baan als stageplek

Werk jij al in het onderwijs? Dan kun je in enkele gevallen jouw baan als stage voor de opleiding inzetten. Dat kan onder de volgende voorwaarden:

 • Je wordt begeleid door een eerstegraads vakdocent.
 • Je bent op maandag en vrijdag in staat om bij ons op de Radboud Docenten Academie colleges te volgen.
 • Je geeft voldoende bovenbouwuren. Dat betekent dat je minimaal 60% van de uren geeft in klas 3 t/m 6 op havo/vwo niveau.
 • Je hebt een maximale aanstelling van 0,6 fte.
 • Je bent minimaal gedurende één semester verzekerd van een stageplek.
 • Jouw stageschool beoordeelt jouw opleidingstraject middels de daarvoor bestemde beoordelingsformulieren. Als je een baan hebt  op een instelling voor MBO (vavo), moet je deze aanvullen met tenminste één klas op een reguliere school voor voortgezet onderwijs.

Voldoet jouw baan aan de stage-eisen? Geef dit dan aan in de vragenlijst van Osiris die je na je aanmelding bij Studielink toegestuurd krijgt.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.