Harmen Schaap over het persoonlijke en interdisciplinaire karakter van de UKO-pilot

Een portretfoto van Harmen Schaap van de Radboud Docenten Academie
Ik vind het belangrijk om je visie op wat je nog wilt bereiken te blijven ontwikkelen, het persoonlijke karakter van de UKO helpt je daarbij
Naam
Harmen Schaap
Huidige functie
Universitair docent bij de Radboud Docenten Academie

Harmen Schaap is universitair docent en in die functie lerarenopleider en onderwijswetenschapper bij de Radboud Docenten Academie. Hij doet mee aan de pilot voor de Uitgebreide Kwalificatie Onderwijs (UKO), een mogelijke vervolgstap in je ontwikkeling tot senior docent nadat je de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) hebt behaald.

‘Op een gegeven moment kom je als docent in een fase terecht waarin je de BKO allang hebt behaald, maar je je af begint te vragen hoe je jezelf kan blijven ontwikkelen. Het is heel makkelijk om jezelf te verliezen in de drukte van je werk, zowel in het onderwijs als in onderzoek. Ik vind het daarom heel belangrijk om je visie op wat je nog wilt bereiken bewust te blijven ontwikkelen. De UKO kan jou helpen om die controle over je eigen ontwikkeling weer terug te pakken. Het is een seniorkwalificatie die gericht is op docenten die aan de slag willen gaan met onderwijsvernieuwing of daar al mee bezig zijn. Je wordt tijdens het traject gestimuleerd om na te denken over wie jij bent als academisch leider en je werkt samen met mensen van allerlei verschillende disciplines.’

‘De werkwijze bij de UKO is anders dan die van de BKO, waarbij je stapsgewijs toewerkt naar het afronden van een portfolio en daarmee verantwoording aflegt volgens een vaste procedure. Zo lag er aan het begin van de pilot wel een programma met plenaire bijeenkomsten klaar, maar de inhoud van die bijeenkomsten vullen wij als deelnemers zelf in. Voor elke bijeenkomst worden andere deelnemers gevraagd om de bijeenkomst voor te bereiden. Dat creëert eigenaarschap en een gevoel van verantwoordelijkheid, maar het zorgt er ook voor dat we steeds diverse onderwerpen behandelen waar niet iedereen tijdens hun werk automatisch mee te maken krijgt. Het is dus niet zo dat we toewerken naar een vooraf vastgesteld eindproduct. Alle kennis en inzichten die je opdoet tijdens het traject dragen eraan bij dat je uiteindelijk jouw UKO behaald.’

‘We lopen ook wel eens tegen struikelpunten aan, maar dat valt te verwachten in een pilot. We zijn bijvoorbeeld met zo'n 30 deelnemers, waarbij iedereen een eigen traject volgt waarin je een eigen onderwijsinnovatie aan het uitwerken bent. Dat draagt bij aan het diverse en interdisciplinaire karakter van de UKO, maar betekent ook dat niet iedereen zich altijd in dezelfde fase van het proces bevindt. Sommigen zijn hun plan van aanpak nog aan het uitwerken terwijl anderen hun innovatie al in de praktijk hebben gebracht. Het kan dus zijn dat de inhoud van een bijeenkomst soms te vroeg of juist te laat komt. Je moet daar een balans in weten te vinden. Het is fijn dat we als groep gezamenlijk oplossingen voor dit soort dilemma's kunnen bedenken. Dat maakt het dat de UKO een persoonlijk karakter krijgt, want je bent zelf medeverantwoordelijk voor het vormgeven van jouw traject.’

‘De UKO heeft mij tot nu toe een impuls gegeven voor mijn professionele ontwikkeling. Tegelijkertijd is het niet iets wat je even snel naast je gewone taken doet en heeft dus zeker een impact op je agenda. Gelukkig krijg ik ondersteuning bij het ontwikkelen van mijn eigen onderwijs, leer veel van collega's uit andere disciplines en doe allerlei nieuwe inzichten op waar ik zelf nooit over na had gedacht. Het kost je wat, maar het is de investering zeker waard.’