Module Global Health

In deze cursus leer je hoe wij mensen individueel en collectief betekenis ervaren en geven (in woord, artefacten en handelingen) aan vier urgente algemene mondiale gezondheidsvraagstukken die ons omringen, namelijk de toenemende activiteit van virale en bacteriële agentia (de zogenaamde overdraagbare ziekten), de problemen rond zwangerschap, geboorte en het eerste levensjaar, de toename van ernstige chronische ziekten (bijv. hart- en vaatproblemen, overgewicht, longproblemen) in alle regio's van de wereld, en vraagstukken rond sterven en dood. We zullen de geesteswetenschappen gebruiken om meerdere perspectieven op deze kwesties te genereren en te bespreken, gebaseerd op de opvatting dat mensen in wisselwerking staan met hun omgeving en elkaar ten goede en ten kwade beïnvloeden. Je krijgt inzicht in culturele en politieke processen met betrekking tot mondiale gezondheidskwesties, ontwikkelt begrip van hoe de interactie tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving tegelijkertijd de gezondheid van de mens en de natuurlijke wereld beïnvloedt (One health; zoönose) en leert vanuit een ethisch en filosofisch perspectief na te denken en te discussiëren over mondiale gezondheidskwesties.

GettyImages-496708071