Module Pijn en Lijden

In deze cursus wordt je vertrouwd gemaakt met, en krijg je inzicht in, de verschijnselen pijn en lijden, hoe ze beleefd worden en hoe er mee omgegaan kan worden in de gezondheidszorg vanuit een interdisciplinair perspectief. Één op de vijf Nederlanders is pijnpatiënt. Toch is pijn een moeilijk grijpbaar verschijnsel. Ondanks verwoede pogingen door dokters, blijft pijn een nauwelijks objectief te meten fenomeen. Er zijn vele soorten van pijn, en hetzelfde geldt voor de aanduiding ‘lijden. Vaak ontbreekt het mensen ook aan de taal om over pijn te spreken, wat de communicatie erover en het onderkennen ervan bemoeilijkt. Soms geeft de verbeelding in kunst en literatuur verheldering. De wijze waarop we pijn verdragen verschilt van persoon tot persoon, bovendien doet de culturele achtergrond ertoe. Chronische pijn kan een hel zijn, maar lijden kan ook religieus geduid, ja zelfs opgezocht, worden als een offer of een vorm van spirituele zuivering. Rituele zelfkastijding geldt als boetedoening. In tribale samenlevingen wordt de kennis voor ingewijden vaak ingeprent met het ondergaan van fikse pijn tijdens de initiatie.

GettyImages-641571590