Module Ziekte en Gezondheid

In deze cursus maak je kennis met belangrijke begrippen en definities van ziekte en gezondheid, inclusief medicalisering en stigma, waarbij de nadruk ligt op sociologische/sociaal-constructivistische benaderingen. Ook wordt er aandacht besteed aan het microniveau van sociale interactie als omgeving waarin ziekte en gezondheid geconcretiseerd worden: de manier waarop klachten gepresenteerd worden bepaalt mede of er behandeling voorgeschreven wordt. Onderwerpen die aan de orde komen, onder andere in gastcolleges, zijn CFS, diabetes, eetstoornissen en ADHD.

what-is-care-management