Wat is Health Care Humanities?

Is de gezondheidzorg in Nederland echt voor iedereen toegankelijk? Moeten alle medische innovaties mogelijk worden gemaakt? Waarom is voor veel mensen een gezonde levensstijl zo moeilijk? Kan beeldende kunst, muziek of literatuur helend werken voor patiënten? Hoe gaan mensen om met de dood en was dat altijd zo?

Vragen zoals deze zijn niet makkelijk te beantwoorden. Ze gaan over de plaats die gezondheid en gezondheidszorg krijgen in onze samenleving en over hoe ziekte en gezondheid door mensen wordt ervaren. Bij Health Care Humanities is het basisidee dat veel complexe vragen en problemen uit de gezondheidszorg gebaat zijn bij een multidisciplinaire aanpak, waarbij niet alleen een biomedisch, maar ook sociaal-culturele en geesteswetenschappelijke perspectieven een rol spelen.

Het onderwijstraject Health Care Humanities

Sinds september 2022 is er het onderwijstraject Health Care Humanities, toegankelijk voor alle studenten met een afgeronde bacheloropleiding binnen of buiten de Radboud Universiteit. In dit onderwijstraject leren studenten van verschillende faculteiten samen vanuit verschillende perspectieven te kijken naar de gezondheidszorg in Nederland, en mee te denken over verbeteringen.

De wetenschappelijke disciplines geschiedenis, antropologie/sociologie, taal&communicatie/kunst, theologie/religiestudies en filosofie/ethiek staan centraal. Dit betekent dat je een brede oriëntatie krijgt op wetenschappelijke kennis en onderzoek rond dit belangrijke domein. Met een getrainde kritische blik als aanvulling op elke bestaande masteropleiding, kun jij daarna aan het werk in de gezondheidszorg of aan de gezondheidszorg gelieerde domeinen.

Maatschappelijke relevantie

De samenleving heeft een groeiende behoefte aan afgestudeerde studenten met een brede en kritische blik. Zorgprofessionals die zich blijven ontwikkelen door samenwerking met andere wetenschappelijke disciplines. Maar ook beleidsmedewerkers en onderzoekers die het gezondheidsdomein en de mensen die zich daarin bewegen goed kennen. Zij kunnen hun studie specifieke kennis over onder andere cultuur, religie, filosofie en ethiek, geschiedenis, en taal en beeld in de praktijk brengen.

Interessant voor studenten vanuit verschillende disciplines

Als studenten Geneeskunde of Biomedische Wetenschappen leer jij dat de relatie tussen de arts/onderzoeker en patiënt niet alleen biomedisch te begrijpen is, maar dat de mens-mens relatie minstens net zo belangrijk is voor een persoonsgerichte en humane zorg en onderzoek.

Als studenten Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen leer je wat de maatschappelijke domeinen zijn van de gezondheidszorg en wat de toegevoegde waarde is van je eigen wetenschappelijke discipline in de gezondheidszorg als systeem als ook direct in de zorgverlening.

Maar ook voor studenten vanuit andere richtingen, is Health Care Humanities toegankelijk! Ben je student met een andere disciplinaire achtergrond, dan krijg jij een brede kijk op de gezondheidszorg en leer jij een brug te slaan tussen de nieuw opgedane kennis en kennis uit je eigen discipline.