Sandra Kleuskens, student Science

Voor mijn stage onderzocht ik stomatocyten. Dit zijn celachtige moleculen die gebogen zijn, waardoor ze een gesloten kommetjes vormen. Dit kommetje kan geopend worden met een extern magnetisch veld. Wat deze moleculen zo interessant maakt, is dat het mogelijk is om er medicijnen in te stoppen. De stomatocyte kan gesloten de medicijnen door het lichaam transporteren. Met behulp van een magneetveld kan deze vervolgens geopend worden op de gewenste plaats. Zo’n gerichte afgifte van medicijnen kan de bijwerkingen verminderen en vaak is er ook minder van het medicijn nodig.

Sandra Kleuskens

Stomatocyten maken

Mijn onderzoek was een samenwerking van twee onderzoeksgroepen: Systems Chemistry (IMM) en Soft Condensed Matter & Nanomaterials (HFML). Onder begeleiding van een PhD student bij de vakgroep Systems Chemistry onderzocht ik hoe je uit gesloten bolletjes diverse vormen kunt maken zoals stomatocyten, disks en buisjes. Door het toevoegen van een zout konden we de bolletjes leeg laten lopen waardoor de vormverandering plaats vond. Een tweede zout liet de diverse vormen weer vollopen tot een bol. Door het gebruik van magnetische velden en een laser konden we deze vormverandering live volgen en zien welke factoren de vormverandering beïnvloedden.

Stomatocyten openklappen

Ook heb ik gekeken hoe we de stomatocyten kunnen openen met behulp van sterke magnetisch velden. Eén van mijn begeleiders, Hans Engelkamp, heeft een model gemaakt wat voorspelt hoe de stomatocyte opent. Om zijn theorie te bevestigen bestudeerde we zelfgemaakt stomatocyten in een magneetveld van maximaal 30 Tesla. Met behulp van een laser kon ik zien hoe de stomatocyten van vorm veranderen; het licht van de laser verandert als het door het stomatocytenmengel is gegaan. Hiermee kon ik analyseren 1) óf de stomatocyten al waren opengeklapt en 2) op welke manier ze waren opengeklapt. Hans’ theorie kon hiermee bevestigd worden. Stomatocyten binnen een bepaald volumegebied konden hun vorm veranderen naar disks in het magnetische veld. De rest niet. Hierdoor zijn deze stomatocyten veelbelovend voor gerichte medicijnafgifte.

Veelzijdige stage

Bij het HFML krijg je de ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen. Die ruimte heb ik gebruikt om te leren programmeren. Ook de samenwerking tussen verschillende onderzoeksgroepen zorgde ervoor dat mijn stage multidisciplinair en erg veelzijdig was. Dit paste perfect bij mijn achtergrond als science student.