Vidi beurs voor Timothy Budd / Vidi grant for Timothy Budd

Date of news: 4 November 2020

English after Dutch.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft tien Nijmeegse onderzoekers - zeven van de Radboud Universiteit en drie van het Radboudumc - een Vidi-financiering toegekend. Hiermee kunnen zij de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten.

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). In totaal dienden in deze Vidi-ronde 503 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn er nu in totaal 81 gehonoreerd in Nederland. Elke onderzoeker ontvangt 800.000 euro.

Timothy Budd (High Energy Physics) is een van de 10 onderzoekers.

"Ruimtetijd op de allerkleinste schaal"

Timothy Budd, Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics

Einsteins relativiteitstheorie en de kwantummechanica liggen met elkaar in de clinch als het aankomt op het beschrijven van de zwaartekracht op microscopische schaal. Dit project gaat onderzoeken of een fractale geometrie van de ruimtetijd op de allerkleinste schaal een oplossing biedt.

Alle overige toekenningen Radboud Universiteit lees hier

___________________________________________________________________

English:

The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) awarded ten researchers from Nijmegen – seven from Radboud University and three from Radboud university medical center – a Vidi grant. This will allow them to develop an innovative line of research and build up their own research group for the next five years.

Vidi is aimed at excellent researchers who have been producing successful research for a number of years since obtaining their PhD. Together with Veni and Vici, Vidi is part of the NWO Talent Programme. A total of 503 researchers submitted an admissible research project for funding during this Vidi funding round. Eighty-one of these have now received grants. Each researcher receives 800,000 euros.

Timothy Budd (High Energy Physics) is one of the researchers.

"Spacetime at the tiniest of scales"

Timothy Budd, Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics

Einstein’s theory of relativity and quantum mechanics are in dispute when it comes to describing gravity at microscopic scales. This project will investigate whether fractal geometry of spacetime at the tiniest scales can resolve the issue.

Other Radboud University awards read here


Timothy Budd

Timothy Budd (nov. 2020)