Zoek in de site...

Ervaringsverhaal - Noortje Schonck

Ik voel echt een soort missie om de filosofie voor een breed publiek toegankelijk te maken

Al sinds jonge leeftijd is filosofiestudente Noortje gefascineerd door de filosofie. “Er is een foto van mij als tweejarige waar ik met een boek van Sartre op schoot zit.” Tijdens de reguliere vakken van haar studie merkte ze dat ze op zoek was naar wat meer verdieping en uitdaging. De mogelijkheid om via het Honoursprogramma Humanities aan de slag te gaan met een project binnen haar interesse sloot goed bij deze wens aan.

De sollicitatieprocedure vond Noortje spannend, want honours is toch alleen voor excellente studenten, waar ontzettend hoge verwachtingen aan gesteld worden? Niets bleek minder waar. “Ik zie honours nu juist als een fijne omgeving om kansen aan te grijpen en niet als iets waar je per se aan hele hoge verwachtingen moet voldoen en moet presteren.”

Noortje werd gekoppeld aan haar begeleider, die bezig is met een promotietraject over de fenomenologie, een stroming die Noortje tijdens haar studie al fascineerde. “Vanuit de fenomenologie kun je een houding aannemen waarin je twijfelt over alledaagse dingen. Bestaat die tafel voor mijn neus wel werkelijk? Is het misschien alleen een hersenspinsel? Alle verwondering die ik vroeger als kind al had, komt helder uitgewerkt terug in de fenomenologie.”

Haar begeleider koppelde deze stroming aan een vraag die Noortje al langere tijd bezig houdt, namelijk “De buitenwereld, die ik ervaar, bestaat die of is dat alleen een idee in mijn geest?” en zo werd het onderwerp van haar project duidelijk. Samen met haar begeleider leest ze vele teksten over haar onderwerp door, die ze daarna samen met een kritische blik bespreken. “Ik heb echt het gevoel dat we het samen aan het onderzoeken zijn. Je kan ook niet in je eentje tot het goede antwoord komen, daar is een dialoog voor nodig. Dat sparren is nu precies wat ik zo leuk vind aan filosofie. Dit mis ik vaak tijdens colleges. Zo één op één kun je echt dieper op de tekst ingaan.”

Hoe enthousiast Noortje zelf ook wordt van het doorspitten van deze filosofische teksten en hierna erover sparren met haar begeleider, weet ze ook dat dit niet voor iedereen geldt. Met haar project hoopt ze eraan bij te kunnen gaan dragen om de filosofie meer toegankelijk te maken voor iedereen. Wat haar precieze eindproduct gaat worden, weet ze nog niet. Het is haar wel duidelijk dat dit iets moet worden wat ook niet-filosofen aanspreekt en inspireert.

“Ik voel echt een soort missie om de filosofie voor een breed publiek toegankelijk te maken.”