Zoek in de site...

Circulair bouwen aan de toekomst

Circulaire economie in nieuwbouwprojecten
 
Eindeloos fossiele grondstoffen uitputten voor nieuwe gebouwen, woningen, bruggen en straten. Dat gaat niet langer. Overheden moeten toekomstbestendigheid hoog in het vaandel hebben en dienen het voorbeeld te geven voor duurzaam gebruik van grondstoffen. De circulaire economie biedt een denkwijze waarin de uitputting van grondstoffen wordt verminderd en nieuwbouw kan blijven bestaan. Dat is circulaire bouw.
 
Op politiek vlak is er nationaal en regionaal veel aandacht voor de circulaire economie, en voor circulaire bouw in het specifiek. Zo heeft Nederland de doelstelling om in 2030 voor 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken en in 2050 een circulaire economie te zijn. Daarnaast heeft de regio Arnhem-Nijmegen in hun Woondeal met het Rijk afgesproken dat nieuwe woningbouw ten minste uit 25% circulair materiaal moet bestaan.
 
Maar hoe kunnen we circulair bouwen toepassen binnen het huidige gemeentelijke beleid? Hoe kunnen we de meerwaarde van duurzaamheid laten zien als een opbrengst in plaats van een kostenpost? Hoe kunnen we inzichten uit unieke circulaire nieuwbouwprojecten op andere nieuwbouwprojecten toepassen? 
 
De Circulaire Raad van de regio het Rijk van Nijmegen zet zich in voor circulair bouwen en vraagt jullie advies. De Circulaire Raad is een groep bestuurders van regionale ondernemers, overheden en kennisinstellingen die zich inzet voor de circulaire economie in de regio (o.a. Dar, Radboud UMC). Vanuit de Circulaire Raad heeft de gemeente Beuningen concrete nieuwbouwprojecten waar jullie advies voor wordt gevraagd over drie aspecten van circulair bouwen:

  • De strategie: Het beleid op gemeenteniveau wat betreft duurzaam bouwen moet bijvoorbeeld aansluiten en in lijn liggen met dat van de provincie en ook op landelijk niveau.
  • De inpassing: Dit beleid moet daadwerkelijk uit te voeren zijn. De eisen aan circulariteit moeten uiteindelijk wel leiden tot, bijvoorbeeld, circulaire woningen.
  • De monitoring: Als deze woningen er in de toekomst staan, moet wel expliciet en meetbaar zijn dat deze ook circulair zijn.

Door de diversiteit aan leden binnen de Circulaire Raad kan hulp ingeschakeld worden van bijvoorbeeld bouwbedrijven (Klokgroep), andere gemeentes (gemeente Nijmegen) en kennisinstellingen (TNO).

De gemeente Beuningen is al jaren actief bezig met het duurzamer maken van de regio. We willen in 2040 energieneutraal zijn en werken elke dag aan duurzame oplossing. Dat doen we samen met verschillende partijen, ook voor circulaire bouwprojecten. Denk aan de Ecowieck (www.beuningen.nl/ecowieck) en de Hoge Woerd.

Het kick-off weekend van deze denktank is op vrijdag 29 en zaterdag 30 januari 2020 in het Dominicanenklooster in Huissen. Dit is een verplicht onderdeel van de denktank. Vervolgens vinden er wekelijkse bijeenkomsten plaats op donderdagavonden van 18.30 tot 20.30. De begeleiders zijn daarbij om de week aanwezig. Onderdeel van de denktank is een vierdaagse studiereis (meer informatie volgt).

Begeleiders:
dr. Sjors Witjes, universitair docent strategie
Floor Binkhorst, programmaregisseur Radboud Honours Academy