Zoek in de site...

Digivaardigheden voor doven

Digitale zelfredzaamheid van oudere dove bewoners van de Gelderhorst

In Ede staat een wereldwijd uniek zorg- en wooncentrum voor oudere doven: de Gelderhorst. Dove ouderen zijn vaak laaggeletterd in het Nederlands, hebben niet altijd Nederlandse Gebarentaal als moedertaal gehad, en vinden net als alle ouderen in het algemeen het nieuwe digitale leven een uitdaging. Tegelijk biedt juist moderne technologie veel mogelijkheden voor doven: eindelijk is het mogelijk om te (video)bellen met gebarentaal, en verhalen of informatieve teksten hoeven niet alleen in geschreven vorm maar kunnen ook in gebaren-vorm bekeken worden.

De Gelderhorst zoekt hulp bij het meekrijgen van dove bewoners in deze digitale tijden, opdat zij op verschillende manieren kunnen deelnemen in het sociaal maatschappelijke leven, langer eigen regie kunnen behouden en zelfstandig kunnen zijn. Dit ‘digivaardig’ maken kan inhouden het leren omgaan met social media maar ook het leren werken met iets als een QR-code, digitaal bankieren, bemiddelingsdienst Tolkcontact, enzovoorts.

Hoe zou dit het best aangepakt kunnen worden? Waar kan geleerd worden van andere ervaringen met digitale vaardigheden van ouderen, en waar is een specifieke aanpak nodig omdat ze doof zijn of ze gebarentaal gebruiken? Deze vragen staan centraal in deze denktank.

Het kick-off weekend van deze denktank is op vrijdag 5 en zaterdag 6 februari 2020 in het Dominicanenklooster in Huissen. Dit is een verplicht onderdeel van de denktank. Vervolgens vinden er wekelijkse bijeenkomsten plaats op donderdagavonden van 18.30 tot 20.30. De begeleiders zijn daarbij om de week aanwezig. Onderdeel van de denktank is een vierdaagse studiereis (meer informatie volgt).

Begeleiders:
Prof. dr. Onno Crasborn, hoogleraar Nederlandse gebarentaal
Floor Binkhorst, programmaregisseur Radboud Honours Academy