Zoek in de site...

Buiten je bubbel

Hoger en lageropgeleiden komen elkaar weinig meer tegen. Ze wonen vaak in verschillende wijken, gaan naar verschillende sportclubs en leven in hun eigen bubbel. Op steeds meer scholen zitten kinderen vaak in de klas met kinderen van dezelfde sociaaleconomische achtergrond. In het alarmerende rapport ‘Samen of gescheiden naar school’ constateert het Sociaal Cultureel Planbureau dat deze tweedeling de sociale cohesie in de samenleving onder druk zet. Onderwijs zou volgens het SCP juist de plek moeten zijn waar kinderen uit veel verschillende lagen van de bevolking elkaar kunnen ontmoeten en in elkaar geïnteresseerd raken.

Een type school dat hieraan recht probeert te doen is een scholengemeenschap: die biedt immers onderwijs aan op verschillende niveaus. Niet alleen om de doorstroom naar de verschillende niveaus te vergemakkelijken maar ook omdat ze het belangrijk vindt om vwo’ers, havisten en vmbo’ers met elkaar in contact te brengen.

Opdrachtgever
De opdrachtgever van deze denktank is het Citadel College, een scholengemeenschap in Lent die alle opleidingen in huis heeft: van vmbo basis tot en met vwo.

Opdracht
Het Citadel College kent twee locaties. Een locatie voor haar vmbo leerlingen en een locatie voor de leerlingen van vmbo-t havo en vwo. Dit betekent dat leerlingen van verschillende onderwijsniveaus elkaar niet vanzelfsprekend tegenkomen. Hoe kan het Citadel College deze ontmoeting op school stimuleren? Hoe maakt ze van een school een gemeenschap en waarom wil ze dat eigenlijk? En hoe voorkomt ze daarmee dat leerlingen van verschillende niveaus langs elkaar heen leven (sociaal en ruimtelijk) en iedereen in zijn eigen bubbel leeft? In deze denktank gaan jullie met alle geledingen van de school in gesprek, van conciërge tot directeur en van brugklasser tot eindexamenleering.

Kick-off weekend
Het kick-off weekend van deze denktank is op vrijdag 4 en zaterdag 5 februari 2021 in het Dominicanenklooster in Huissen. Dit is een verplicht onderdeel van de denktank.

Wekelijkse bijeenkomsten
Na de kick-off vinden er wekelijkse bijeenkomsten plaats op dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. De begeleiders zijn daarbij om de week aanwezig.

Studiereis
Onderdeel van de denktank is een vierdaagse studiereis. Data worden in overleg met de groep vastgesteld.

Begeleiders
Harm Kaal, universitair hoofdocent politieke geschiedenis, Radboud Universiteit
Tim Houwen, programmacoördinator Radboud Honours Academy