Zoek in de site...

De jeugd van tegenwoordig

De identificatie en ondersteuning van kwetsbare gezinnen

Vroege ervaringen in het gezin kunnen langdurig invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Bij kinderen met ernstige negatieve jeugdervaringen worden op latere leeftijd meer gezondheidsproblemen gezien waaronder depressie- en angststoornissen, of gedragsproblemen.

Ernstige negatieve jeugdervaringen zijn bijvoorbeeld ervaringen van kindermishandeling, zoals emotionele en fysieke mishandeling en verwaarlozing, seksueel misbruik en het meemaken van huiselijk geweld, maar ook andere ervaringen in het gezin zoals echtscheiding van ouders, psychische problemen of detentie van ouders kunnen een negatieve invloed hebben op jongeren.

De afgelopen jaren is er in de jeugdsector veel aandacht voor het belang van het gezin voor de ontwikkeling van kinderen. Zo zijn er instrumenten ontwikkeld die helpen bij de identificatie van kwetsbare gezinnen en bij het screenen op de mogelijke risico’s voor een jongere en zijn/haar gezin, zoals bijvoorbeeld de RISQ-SV. De RISQ-SV helpt ouders en professionals bij het screenen op mogelijke risico's en brengt de hulpvraag van de jongere en het gezin in kaart, zodat er tijdig passende hulp kan worden gevonden. Ondanks dit instrument blijft de identificatie van kwetsbare gezinnen moeilijk en wordt er in de praktijk niet werkelijk gebruik gemaakt van RISQ-SV.

Opdrachtgever
De opdrachtgever van deze denktank is VIGO een toonaangevende organisatie in jeugdzorg, forensische zorg en GGZ. VIGO helpt jongeren met uiteenlopende problematiek. Van opvoed- en ontwikkelingsproblematiek tot psychiatrische problemen en strafbaar gedrag. Daarnaast heeft VIGO de RISQ-SV ontwikkeld.

Opdracht
In deze denktank gaan jullie onderzoeken wat er beter kan in de identificatie en ondersteuning van kwetsbare gezinnen. In opdracht van VIGO onderzoeken jullie wat er gedaan kan worden om RISQ-SV beter aan te laten sluiten bij de praktijk. Dit kunnen jullie bijvoorbeeld doen door met gemeentes, wijkteams en ouders te praten. Mogelijk kunnen jullie vervolgens ook onderzoeken of je een een  korte screening versie van het instrument kan maken, enkel vanuit de ‘key’ variabelen die vanuit de praktijk belangrijk worden gevonden.

In deze denktank richten jullie je specifiek op de vraag vanuit VIGO. Maar de uitdaging is ook om met activiteiten, aanbevelingen en ideeën te komen die op bredere schaal toegepast kunnen worden om kwetsbare gezinnen in Nederland te identificeren en met passende hulp te ondersteunen.

Kick-off weekend
Het kick-off weekend van deze denktank is op vrijdag 4 en zaterdag 5 februari 2021 in het Dominicanenklooster in Huissen. Dit is een verplicht onderdeel van de denktank. Het bezoek aan de opdrachtgever is een paar dagen eerder: op 1 februari.

Wekelijkse bijeenkomsten
Na de kick-off vinden er wekelijkse bijeenkomsten plaats op  maandagavond van 18.30 tot 20.30 uur. De begeleiders zijn daarbij om de week aanwezig.

Studiereis
Onderdeel van de denktank is een vierdaagse studiereis. Data worden in overleg met de groep vastgesteld.

Begeleiders
Dr. Madelon Hendricx-Riem, universitair docent Orthopedagogiek
Floor Binkhorst, programmacoördinator RHA