Zoek in de site...

Schouwburg op de schop

Naar een toekomstvisie voor de Stadschouwburg Nijmegen

Vraag een gemiddelde persoon wat hij of zij zich voorstelt bij een theater, en de kans is groot dat het beeld opdoemt van een schouwburg of concertgebouw die zijn deuren om acht uur ’s avonds opent om die vervolgens vóór middernacht weer te sluiten. Een cultuurtempel, met klassieke toneelstukken, dans en muziek, waarvan het publiek vooral hoogopgeleid, (ver)grijzend en wit is.

De twee grootste cultuurpodia van de stad Nijmegen, de Stadsschouwburg en Concertgebouw De Vereeniging, hebben echter de ambitie om veel meer te zijn dan dat. Deze instellingen aan het Keizer Karelplein proberen niet alleen op traditionele wijze bij te dragen aan reflectie en ontspanning van bezoekers door ontroerende, amuserende en inspirerende voorstellingen. Ze willen ook richting geven, verdieping bieden en ‘zuurstof [zijn] voor een levendige en bruisende stad’. Daarnaast streven ze een ontmoetingsplek te zijn voor alle inwoners en ook op die manier bij te dragen aan hun algemene welzijn.

Het toekomstbestendig maken van de Stadsschouwburg en De Vereeniging is van groot belang voor de stad, niet in de laatste plaats vanwege de leeftijd van de gebouwen (respectievelijk zestig en ruim honderd jaar). De Vereeniging is onlangs grondig verbouwd en op korte termijn is de Stadsschouwburg aan de beurt. Samen met de, hierboven omschreven, hernieuwde ambities is een heroriëntatie op functie, gebruik en relaties van deze podia noodzakelijk. De directie wil deze beeldbepalende gebouwen van de stad veel intensiever, vaker en bovendien op andere manieren gebruiken.

Opdrachtgever
Opdrachtgever van deze denktank is de Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging.

Opdracht
De vraag die voorligt in deze denktank is: Welke rol kan en wil de Stadsschouwburg/De Vereeniging spelen in de publieke ruimte van de stad Nijmegen? En hoe kan de Stadsschouwburg/De Vereeniging haar ambitieuze doelstelling bereiken om meer te zijn dan een theater in de klassieke zin en een grotere en dynamischere rol spelen in de Nijmeegse stad en samenleving?

Aspecten/vragen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn:
- welke functies zouden deze gebouwen nog meer kunnen vervullen naast het bieden van podia voor culturele voorstellingen?
- hoe zouden andere doelgroepen dan het klassieke schouwburgpubliek bij de podia betrokken kunnen worden? Door middel van wat voor activiteiten?
- op welke manier kunnen de podia een rol spelen in de stedelijke ontwikkeling (tegen de achtergrond van leefbaarheids-, integratie-, woon- en klimaatproblematiek)?
- welke partners en samenwerkingsverbanden met culturele en niet-culturele partijen (denk aan bedrijven, non-profitorganisaties, scholen, hoger onderwijsinstellingen, etc.) binnen en buiten Nijmegen kunnen nieuwe perspectieven bieden?

Kick-off weekend
Het kick-off weekend van deze denktank is op vrijdag 28 en zaterdag 29 januari 2021 in het Dominicanenklooster in Huissen. Dit is een verplicht onderdeel van de denktank.

Wekelijkse bijeenkomsten
Na de kick-off vinden er wekelijkse bijeenkomsten plaats op  woensdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. De begeleiders zijn daarbij om de week aanwezig.

Studiereis
Onderdeel van de denktank is een vierdaagse studiereis.  Data worden in overleg met de groep vastgesteld.

Begeleiders
drs. Thomas Delpeut, historicus Radboud Universiteit
Casper Kirkels, programmacoördinator RHA