Zoek in de site...

inschrijfformulier denktanks 2022-2023

Alleen studenten die reeds tot het honoursprogramma Building Bridges zijn toegelaten kunnen zich met dit formulier inschrijven voor een denktank in het tweede semester van het studiejaar 2022-2023.

Vul s.v.p. alle gevraagde informatie volledig en correct in.