Zoek in de site...

Foute kunst, goed idee?

Mag een DJ nog Michael Jackson draaien ondanks de beschuldigingen van pedofilie? Moet Kuifje in Afrika een trigger warning bevatten vanwege de racistische of stereotyperende afbeelding van Afrikanen? In hoeverre laten we de esthetische waarde van iconische monumenten in Duitsland bepalen door de fascistische of communistische periode waarin ze gebouwd zijn? Kijk je anders naar Picasso’s schilderijen van vrouwen als je weet hoe problematisch zijn omgang met vrouwen was? Een kunstenaar kan naar huidige maatstaven foute ideeën koesteren, maar maakt dat zijn kunstwerken ook fout? En is het fout om er van te genieten? En zo ja, kunnen we daar dan niet toch ook iets van leren? Wat betekent goed en fout eigenlijk? En hoe ontregelend of schurend mogen of kunnen cultuuruitingen zijn in de huidige samenleving?

Deze vragen staan centraal in de studio Foute kunst, goed idee?, waarbij we ons focussen op vijf verschillende domeinen: muziek, filosofie, strips, foto en architectuur. In het eerste deel van de studio verkennen we aan de hand van een expert deze gebieden, waarna je in het tweede gedeelte verdiept in een zelfgekozen casus.