Zoek in de site...

Ervaringsverhaal - Lessa Schippers

Lessa Schippers, eerstejaars research masterstudent Cognitive Neuroscience, volgde tijdens haar bachelor Biomedische Wetenschappen het honoursprogramma Medical Sciences. Ondanks de verschillende tegenslagen die ze tegenkwam, wist ze haar programma op een creatieve manier te voltooien en droeg ze zelfs bij aan de vernieuwing van een onderdeel van het honoursprogramma.

Lessa kwam er op de middelbare school al achter waar haar passie lag: onderzoek in de neurowetenschappen. Tijdens haar bachelor Biomedische Wetenschappen besloLessa Medical Sciencesot ze zich aan te melden voor het honoursprogramma. “Ik keek vooral uit naar mijn stage in het buitenland in het tweede jaar: een unieke kans om kennis te maken met onderzoek en mee te werken aan een bijzonder project. Ik koos ervoor om zelf een project te zoeken, omdat ik me graag wilde focussen op mindfulness.” Ze nam contact op met verschillende onderzoekers en kwam uit bij een project in Hongkong. “Ik had heel veel zin in mijn stage, die zou gaan over mindfulness en ADHD. Terwijl ik al volop aan het voorbereiden was, braken er protesten uit in Hongkong en ontstond de twijfel of ik wel zou kunnen gaan. Uiteindelijk heb ik de moeilijke beslissing moeten maken om op zoek te gaan naar een nieuw project, zodat ik er zeker van kon zijn een stage te kunnen doen.”

Na een nieuwe zoektocht kwam Lessa uit bij een project in Londen. “Ik kon op het King’s College in Londen terecht bij een onderzoek over ADHD en mind wandering. Mind wandering is een soort dagdromen: het kan zowel bewust als onbewust plaatsvinden. In mijn project onderzocht ik het verband tussen mind wandering, functional impairment en executieve functies bij mensen met ADHD. Een erg interessant project, waar ik wederom erg naar uitkeek.” In maart kwam Lessa aan in Londen om haar onderzoek te starten. “Een heel bijzonder moment: ik was trots op mezelf dat het me toch gelukt was om dit te regelen. Naast data-analyse zou ik in Londen mee kunnen helpen met het uitvoeren van interviews en EEG-onderzoek, wat me erg interessant leek.”

Helaas moest Lessa na enkele weken al besluiten om terug te keren naar Nederland, omdat de coronacrisis was uitgebroken. “Ondanks deze tegenslagen heb ik veel geleerd van het honoursprograma. Ik heb mijn onderzoek in Nederland alsnog kunnen uitvoeren, onder begeleiding van onderzoekers uit Londen. Daarnaast heb ik geholpen bij het opzetten van nieuw honours onderwijs: met andere honoursstudenten heb ik onderwijs opgezet ter vervanging van de korte projecten die normaal in het ziekenhuis plaatsvinden, tijdens het eerste jaar van het honoursprogramma. Ik heb geleerd zelfstandig dingen te regelen, ben veel in contact gekomen met onderzoekers en ik ben nog enthousiaster geworden om onderzoek te blijven doen.”

Corona leidt tot onderwijsinnovatie
Annelies Ruijs, programmacoördinator Medical Sciences, vertelt over de veranderingen die hebben plaatsgevonden tijdens de coronacrisis. “De introductie van de 18 Radboudumc onderzoeksthema’s kon vanaf half maart 2020 geen doorgang meer vinden. Onderzoekers/artsen moesten hun tijd anders inzetten en studenten waren niet meer welkom in het ziekenhuis. Gelukkig vonden we elf ouderejaars honoursstudenten bereid om het onderwijs over te nemen. Zij verzorgden virtuele journal clubs, bedachten (groeps)opdrachten, organiseerden lezingen en gaven les in virtual classrooms. Dit is zo goed bevallen van beide kanten (leerwinst voor de ‘docenten’ en inspirerend onderwijs en laagdrempelig contact voor de studenten) dat besloten is studenten en onderzoekers/artsen nu voortaan samen het onderwijs te laten verzorgen.”