Zoek in de site...

Toelating en sollicitatie

Een honoursprogramma levert je veel op: het daagt je uit op een persoonlijk niveau, het biedt nieuwe hulpmiddelen die je kunt gebruiken tijdens je studie en in je toekomstige loopbaan, en het laat je kennismaken met nieuwe mensen. Aan de andere kant vergt het ook een aanzienlijke tijdsinvestering van jouw kant. Het honoursprogramma wordt aangeboden naast je reguliere opleiding, wat betekent dat je er de nodige tijd aan moet besteden.

Toelatingseisen en selectie
De selectiecommissie onderzoekt de motivatie, de ambitie en het potentieel van elke student die solliciteert. De deadline voor de aanvraag is 1 juni 2023.

Je aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Je hebt het eerste jaar van je opleiding (propedeuse) afgerond of je gaat dit naar verwachting doen vóór september 2022;
  • je academische prestaties tonen aan dat je in staat bent deel te nemen aan een aanvullend programma;
  • je hebt het intellectuele vermogen en de vaardigheden op het gebied van tijdsbeheer die nodig zijn voor het volgen van een extra programma;
  • je portfolio bestaat uit: een motivatiebrief, je CV en je cijferlijsten (middelbare school, eerste jaar en mogelijk tweede jaar);
  • je sollicitatiegesprek.

Tijdens het programma wordt van je verwacht dat je actief meedoet aan alle activiteiten en dat je het programma voltooit. Daarnaast wordt van je verwacht dat je je reguliere opleiding zonder studievertraging afrondt.

Wil je solliciteren?
Voor het solliciteren naar een plaats in het honoursprogramma voor de managementopleiding volg je de onderstaande stappen:

Vul het sollicitatieformulier Management HP2 in en voeg een portfolio toe met daarin de volgende onderdelen:

  • een motivatiebrief waarin je duidelijk uitlegt wat je motivatie voor de sollicitatie is, wat maakt jou tot een geschikte kandidaat, wat zijn je ambities en hoe denk je over het Individual Research Honoursproject (in welk onderzoeksonderwerp ben je geïnteresseerd en waarom? Hoe sluit dit aan op je reguliere opleiding?);
  • je CV;
  • je cijferlijsten (middelbare school, eerste jaar en mogelijk tweede jaar).

Voeg deze onderdelen samen in één document (je kunt slechts één document uploaden bij dit sollicitatieformulier). Geef elk onderdeel een duidelijke subtitel.

De selectiecommissie bepaalt of je in aanmerking komt voor toelating op basis van de verstrekte documentatie. Als je aan de criteria voldoet, ontvang je een uitnodiging voor een gesprek met de selectiecommissie.

Na dit gesprek zal de commissie een beslissing nemen over je toelating. Hierover ontvang je binnen 2 weken na het gesprek schriftelijk bericht.