Zoek in de site...

Programma

Law Extra begint met een summer course in Rome, de bakermat van het moderne Nederlandse recht en van het recht van de ons omringende landen. Het programma eindigt in Krakau, vlakbij het concentratiekamp Auschwitz, dat symbool staat voor het totale tekortschieten van het recht en rechtvaardigheid.

In de jaren tussen deze twee summer courses volg je onderwijs van topdocenten uit wetenschap en praktijk, schrijf je een wetenschappelijk artikel en een essay, verzorg je zelf onderwijs en loop je stage. Een ambitieus programma, voor getalenteerde en gemotiveerde rechtenstudenten.

Summer course Rome: de oorsprong

In Rome werd de basis gelegd van het moderne, vooral burgerlijke recht. De plek bij uitstek om jouw verdieping in het recht te starten. Je leert onder andere over Romeinse keizers en hoe het Romeinse recht doorwerkt in het burgerlijke recht van vandaag. En natuurlijk nemen we de tijd om bijzondere plekken in Rome te bezoeken. Zo ga je naar het Forum Romanum, de Palatijn (waar de eerste keizers woonden), het Pantheon en een aantal musea en kerken. We sluiten ons verblijf in Rome af met een moot court. Daarnaast houd je een voordracht over de vraag of de rechtsgeleerdheid een wetenschap is.

Jaar 1: verdieping en verbreding publiekrecht en privaatrecht

Semester 1: hoe rechters denken
Deze cursus draait om de vraag: hoe komt een rechter tot zijn beslissing? In hoeverre past de rechter op mechanische wijze de wet toe? Welke andere overwegingen spelen een rol? Iedere keuze die de rechter maakt, heeft invloed op de mogelijke beslissing. Hoe maakt de rechter die keuzes en waarom?

Om de cursus af te sluiten schrijf je samen met een medestudent een essay. Hierin ga je in op de vraag welke gevolgen we moeten verbinden aan het besef dat rechters ook eigen afwegingen maken bij het toepassen en uitleggen van de wet.

Semester 2: personen- en familierecht
In het tweede semester komt een privaatrechtelijk onderwerp aan bod: het personen-, familie- en erfrecht. Dit rechtsgebied wordt in de reguliere bachelor niet uitgebreid behandeld. De cursus bestaat uit vier thema’s: personen- en familierecht, relatievermogensrecht, erfrecht en mediation. Voor elk van deze thema’s leggen we eerst een stevige theoretische basis. Daarna verzorg je met een groep met medestudenten een werkgroep over het onderwerp van je keuze.

Summer course ‘Retorica, Bildung en de democratische rechtsstaat’
De tweede summer course van het programma vervlecht drie grote thema’s. Je verruimt je vermogen tot expressie (Retorica). We benadrukken het belang jezelf te (blijven) ontwikkelen (Bildung). En we werken aan ons bewustzijn van de urgentie om ons democratisch en rechtsstatelijk ethos te onderhouden. Een intensieve week vol zelfstudie en colleges. En voldoende ruimte voor kritische reflectie, uitwisseling en retorische oefening. Je sluit de week af met een eindpresentatie.

Jaar 2: beroepsperspectief in de wetenschap en de praktijk

Semester 1: wetenschappelijk artikel
Wat doet een wetenschappelijk jurist? Kort gezegd analyseert, beschrijft en systematiseert hij het geldende recht om een oplossing te formuleren voor een bepaald probleem. Met die oplossing voegt de onderzoeker vaak iets toe aan de kennis van het bestaande recht of reflecteert hij daarop. Eén van de doelstellingen van Law Extra is om je te laten kennismaken met het zelf doen van wetenschappelijk onderzoek. Tijdens dit programmaonderdeel schrijf je, in een duo en onder begeleiding van een hoogleraar, een wetenschappelijk artikel. De artikelen worden gebundeld en via Ars Aequi gepubliceerd.

Stage: besluitvorming in de praktijk
In het allereerste semester van Law Extra bestudeerde je hoe rechters tot hun beslissingen komen. Tijdens je stage in het tweede jaar ontdek je hoe dat in de praktijk werkt. Je ziet van dichtbij hoe besluiten tot stand komen en welke factoren een rol spelen bij het oordeel van een rechter. Wat is belangrijk en waar moet je op letten? En hoe bouw je een overtuigende motivatie op? Je oefent bovendien nota’s te schrijven, of griffiewerk uit te voeren.

Summer course Krakau: het recht in moeilijke omstandigheden

We sluiten het programma af in Krakau, waar we stilstaan bij het recht en de rechtsbeoefening tijdens de Tweede Wereldoorlog. Iedere jurist moest in die jaren zijn houding bepalen tegenover een recht dat niet rechtvaardig was en tegenover de bezetter en zijn (Nederlandse) handlangers. We bespreken de dilemma’s en keuzes waar juristen tegenaan liepen. Werk je door om erger te voorkomen? Of stop je, omdat je geweten dat van je vraagt.

Ons bezoek aan Krakau maakt de cirkel van Law Extra rond. We herinneren ons de grootste Romeinse jurist, Papianianus – een voorbeeld voor ons allemaal. Hij stond op tegen tirannie en weigerde onrecht goed te praten. Van Rome naar Krakau en terug.

Honourscertificaat

Als je het Law Extra-programma succesvol hebt afgerond, ontvang je een honourscertificaat. Eventueel met het judicium ‘Cum Laude’ van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, als je voor ieder vak of onderdeel minimaal een acht hebt behaald. Het honourscertificaat is een extra bewijs van jouw juridische kennis, vaardigheden en ervaring. Een waardevolle toevoeging aan je CV.