Zoek in de site...

Wat is een honourslab?

Omslag afbeeldingEen honourslab is een proeftuin voor nieuwe vormen van onderwijs. In een honourslab kunnen docenten experimenteren met innovatieve werkvormen, vernieuwende thema’s en creatieve eindproducten. De bedoeling is dat studenten in een honourslab ervaringen opdoen buiten de normale kaders. Zo kunnen studenten aan de slag met het koken van duurzaam eten zoals zeewier en insecten, ze kunnen ervaren hoe vanuit de kunst wordt gekeken naar een concept als ‘waarheid’, of bijvoorbeeld de retoriek van politici bestuderen in tijden van verkiezingen en aan de hand daarvan zelf speeches schrijven.

Een honourslab is toegankelijk voor studenten van alle opleidingen. Als studenten zich aanmelden moeten ze motiveren waarom ze graag mee willen doen en hoe het honourslab bij kan dragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Op basis van de motivaties van studenten wordt een groep samengesteld. In praktijk betekent dit dat er alleen intrinsiek gemotiveerde studenten in een honourslab meedoen.

In een honourslab gaan de studenten aan de slag met een actueel thema; bijvoorbeeld een hot topic in de wetenschap of een onderwerp dat in het nieuws is. Studenten ontvangen hiervoor geen ec’s aangezien het honourslab extracurriculair onderwijs betreft dat naast de reguliere studie wordt gevolgd. Dit betekent dus ook dat het buiten de reguliere onderwijstijden plaatsvindt, met name ‘s avonds.

De opzet van een honourslab is flexibel. Zo kan het aantal deelnemers en de tijdsduur variëren, afhankelijk van het thema en de gekozen werkvormen. De belangrijkste kenmerken van een honourslab zijn:

  • Experimenteren. In een honourslab wordt er geproefd aan verschillende vormen van onderwijs. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van vernieuwende samenwerkingsvormen of door oplossingen aan te dragen voor échte vraagstukken van externe organisaties.
  • Activeren. Een ander kenmerk van een honourslab is dat studenten actief aan het werk gaan. De nadruk ligt op dóen. Denk aan een interactieve nieuwsanalyse of gezamenlijk brainstormen over nieuwe concepten.
  • Creëren. In een honourslab wordt altijd iets gecreëerd of ontwikkeld. In sommige gevallen staat vooraf vast wat het gewenste eindproduct is, en in andere gevallen bepalen studenten gedurende het proces welk eindproduct passend is bij de opdracht. Voorbeelden van eindproducten zijn een bedrijfsplan voor een spin-off, een app, of een zelf geregisseerde documentaire.
  • Interdisciplinariteit. Het honourslab heeft een interdisciplinair karakter, vanuit de overtuiging dat door de confrontatie van verschillende denkwijzen nieuwe creatieve inzichten ontstaan.

Voorbeelden
In 2022 bestaat het concept 'honourslabs' 5 jaar, en hebben we een aantal inspirerende voorbeelden van honourslabs gebundeld in een boekje. Hierin komen docenten en studenten aan het woord om te vertellen wat de ervaring met honourslabs hun heeft gebracht. Klik hier om het boekje te downloaden. (pdf, 6,8 MB)

Interesse?
Heb je een idee voor een honourslab en wil je dat graag uitwerken? Lees hier onze oproep.