Zoek in de site...

Oproep docenten

Lijkt het je leuk om een keer interdisciplinair onderwijs te geven aan studenten van verschillende faculteiten? Zou jij eens willen experimenteren met vernieuwende werkvormen? En wil je graag werken met een groep gemotiveerde studenten die óók graag buiten de grenzen van hun eigen opleiding kijken? Lees dan verder!

De Radboud Honours Academy is op zoek naar docenten die het aankomende collegejaar een honourslab willen initiëren, organiseren en begeleiden. Een honourslab is een kort experimenteel project, waarin studenten een aantal weken of maanden aan de slag gaan met een interdisciplinair thema. Honourslabs hebben geen vaste vorm. Jouw onderwijsidee vormt het uitgangspunt. Samen met programmaregisseurs van de Radboud Honours Academy werk je dat idee uit tot een inspirerend honourslab. Ook biedt de Radboud Honours Academy praktische ondersteuning bij de uitvoering van een honourslab (denk aan faciliteiten, zaalhuur en eventueel de praktische organisatie van een excursie). Hier lees je meer over de definitie en opzet van honourslabs.

Komend collegejaar gaan we 4 of 5 honourslabs organiseren. Deze honourslabs vinden allemaal plaats in het tweede semester, tussen maart en juni 2023. Heb je een goed idee dat je verder wilt uitwerken? Neem dan contact op met Floor Binkhorst.

Het tijdpad ziet er als volgt uit:

  • Vanaf maart 2022 – Heb jij een idee voor een honourslab? Neem contact op! Vervolgens bespreken we samen of en hoe het idee een honourslab kan worden.
  • Eind september 2022 – Laatste kans om je idee voor een honourslab kenbaar te maken.
  • Oktober 2022 – Een commissie van studenten en programmaregisseurs maakt een selectie van 4 of 5 honourslabs.
  • Oktober/november 2022 – Verdere uitwerking geselecteerde honourslabs en opstellen wervingsteksten.
  • December 2022 – Start werving studenten voor honourslabs (RU-breed).
  • Half februari 2023 – Selectie studenten op basis van motivatie.
  • Begin maart tot juni 2023 – Uitvoering honourslabs.

Nieuw dit jaar! Komend jaar bieden we docenten van honourslabs de mogelijkheid om een extra traject te volgen om meer te leren over onderwijsontwikkeling, coaching, verandermanagement en nieuwe vormen van toetsing. Dit traject wordt ontwikkeld door Education Support en Radboud Teaching and Learning Centre, en bestaat uit vier bijeenkomsten in de looptijd van negen maanden (parallel aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het honourslab). Door dit traject te volgen, werk je aan een UKO-kwalificatie (Uitgebreide Kwalificatie Onderwijs).