Zoek in de site...

Oproep docenten

Lijkt het je leuk om een keer interdisciplinair onderwijs te geven aan studenten van verschillende faculteiten? Zou jij eens willen experimenteren met vernieuwende werkvormen? En wil je graag werken met een groep gemotiveerde studenten die óók graag buiten de grenzen van hun eigen opleiding kijken? Lees dan verder!

De Radboud Honours Academy is op zoek naar docenten die het aankomende collegejaar een honourslab willen initiëren, organiseren en begeleiden. Een honourslab is een kort experimenteel project, waarin studenten een aantal weken of maanden aan de slag gaan met een interdisciplinair thema. Honourslabs hebben geen vaste vorm. Jouw onderwijsidee vormt het uitgangspunt. Samen met programmaregisseurs van de Radboud Honours Academy werk je dat idee uit tot een inspirerend honourslab. Ook biedt de Radboud Honours Academy praktische ondersteuning bij de uitvoering van een honourslab (denk aan faciliteiten, zaalhuur en eventueel de praktische organisatie van een excursie). Hier lees je meer over de definitie en opzet van honourslabs.

Komend collegejaar gaan we 5 of 6 honourslabs organiseren. Deze honourslabs vinden allemaal plaats in het tweede semester, tussen maart en juni 2024. Heb je een goed idee dat je verder wilt uitwerken? Neem dan contact op met Floor Binkhorst.

Het tijdpad ziet er als volgt uit:

  • Vanaf maart 2023 – Heb jij een idee voor een honourslab? Neem contact op! Vervolgens bespreken we samen of en hoe het idee een honourslab kan worden.
  • Half augustus 2023 – Laatste kans om je idee voor een honourslab kenbaar te maken.
  • Begin september 2023 – Een commissie van studenten en programmaregisseurs maakt een selectie van 5 of 6 honourslabs.
  • September/november 2023 – Verdere uitwerking geselecteerde honourslabs en opstellen wervingsteksten.
  • December 2023 – Start werving studenten voor honourslabs (RU-breed).
  • Half februari 2024 – Selectie studenten op basis van motivatie.
  • Begin maart tot juni 2024 – Uitvoering honourslabs.