Zoek in de site...

Honourslab studentbestuurders

Voor: studentbestuurders en medezeggenschappers die bij een door de RU erkende organisatie werken en die ten minste een bestuursmaand ontvangen voor hun bestuurswerk.
Aantal: maximaal 20 studenten
Looptijd: november-juni
Aantal bijeenkomsten: 7 (twee dagdelen op zaterdag, 5 donderdagavonden)
Studielast: voorafgaand aan de bijeenkomsten wordt een bescheiden voorbereiding van de deelnemers verwacht in de vorm van het lezen van een bepaalde tekst of het maken van een kleine opdracht die vaak gerelateerd zal zijn aan hun eigen organisatie.
Taal: Nederlands
Studiekosten: geen
Docent: dr. Marcel Becker (ethicus Radboud Universiteit)

Dit honourslab wordt vormgegeven rondom de eigen ervaringen van studentbestuurders en is gericht op de ontwikkeling van vaardigheden en competenties van studentbestuurders die zowel tijdens hun bestuursjaar als in hun latere carrière van nut kunnen zijn.

Tijdens het honourslab werk je aan persoonlijk leiderschap en reflecteer je op je eigen rol als bestuurder. Soms zullen directe handvatten naar voren komen die bestuurders direct in hun organisatie kunnen toepassen, op andere momenten gaat het erom bewustwording te creëren bij de bestuurder. De kleinschaligheid van het lab garandeert dat studenten via actieve deelname zichzelf beter leren kennen.

Programma
Het honourslab zal bestaan uit een kick-off, vijf avondbijeenkomsten en een terugkomdag. Tijdens de vijf bijeenkomsten houdt een wetenschapper of praktijkdeskundige een informatieve presentatie over een thema dat relevant is voor studentenorganisaties. Daarnaast ga je met de gastspreker en je medestudenten in gesprek over je eigen ervaringen en werk je via opdrachten en ingebrachte casussen aan je praktische vaardigheden.


De opbouw van het honourslab ziet er als volgt uit:

Datum

Invulling bijeenkomst

Hoofdspreker

Dagdeel

6 november

Kick-off

Marcel Becker, universitair hoofddocent wijsgerige ethiek; oud-studentbestuurder Radboud Universiteit

Zaterdag 11.00-16.00 uur (externe locatie)

18 november

Thema 1: Cohesie en samenwerking

René ten Bos, hoogleraar Filosofie van de Management-wetenschappen

Donderdag 18.30-21.00 uur (campus)

13 januari

Thema 2: Inspraak en bestuur

Esther-Mirjam Sent, hoogleraar Economische theorie en Economisch beleid; Christoph Lüthy, oud-decaan FTR Radboud Universiteit

Donderdag 18.30-21.00 uur (campus)

24 februari

Thema 3: Externe samenwerking

Wilma de Koning, oud-vicevoorzitter College van Bestuur van de Radboud Universiteit

Donderdag 18.30-21.00 uur (campus)

17 maart

Thema 4: Crisismanagement

Nader te bepalen

Donderdag 18.30-21.00 uur (campus)

14 april

Thema 5: Zelfreflectie

Marcel Becker, universitair hoofddocent wijsgerige ethiek

Donderdag 18.30-21.00 uur (campus)

4 juni

Reflectie en afsluiting

Zaterdag 11.00-16.00 uur (externe locatie)

Aanmelding en selectie

Ben je geïnteresseerd in dit honourslab? Meld je uiterlijk 24 oktober aan via dit formulier. Je aanmelding bestaat uit een portfolio met een CV en een korte motivatiebrief (ongeveer 300 woorden) waarin je aangeeft welke bestuursfunctie je hebt voor welke organisatie en uitlegt waarom je wil participeren in dit honourslab.

Omdat er een beperkt aantal plaatsen is voor dit honourslab zullen er matchingsgesprekken plaatsvinden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Casper Kirkels: c.kirkels@ru.nl.