Zoek in de site...

Innovaties voor een gezonde leefstijl

Hoe kunnen technologische innovaties bijdragen aan een gezonde en actieve leefstijl?

HonourslabActiveVoor:  B2, B3- en (pre-)masterstudenten 
Aantal:  
20 studenten
Looptijd: 
23 februari t/m 11 mei 2021
Aantal bijeenkomsten: 
10 dinsdagavonden
Studielast: 
Per week bedraagt de studielast circa 3 uur, met een piek in mei wanneer het prototype moet worden opgeleverd.
Docenten: Bert Steenbergen, Hidde Bekhuis en Sander Hermsen
Taal: 
Nederlands
Studiekosten: 
geen
Deadline voor aanmelden: 
14 februari

De samenleving wordt wereldwijd steeds inactiever door een verminderde sportdeelname, minder fysieke activiteiten in de vrije tijd en veel zitten op school en tijdens werk. Tel hierbij de problematiek rondom roken, alcoholgebruik en overgewicht op en je hebt de basis voor grote gezondheidsproblemen (zoals toename van obesitas, en hart- en vaatziekten), die verreweg de grootste oorzaak zijn voor ziektelast in Nederland. Een ongezonde leefstijl leidt ook tot stressgevoeligheid en een verminderde participatie in de samenleving, wat op haar beurt kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid, gebrek aan sociale cohesie en een slechtere mentale en fysieke gezondheid. Een actieve leefstijl en gezonde voeding werken dus zeer preventief in het tegengaan van ziekte en welzijnsproblemen.

Mensen met een lagere sociaaleconomische status, een beperking, of een migratieachtergrond hebben een grotere kans op een ongezonde leefstijl en de daar aangekoppelde problemen. Daarmee lijkt het al dan niet hebben van een goede gezondheid de nieuwe ongelijkheid in de samenleving te worden. Hoe kunnen we deze negatieve trend een halt toebrengen?

Opdrachtgever met impact
Dit Honourslab voer je uit in nauwe samenwerking met onderzoekers van Faculteit Sociale Wetenschappen en het OnePlanet Research Center. Dit is een initiatief van imec Nederland, Radboudumc, Radboud Universiteit en Wageningen University & Research. Hier werkt men aan oplossingen, waarbij de nieuwste technologische innovaties (o.a. sensor -en chiptechnologie) worden ontwikkeld, voor een duurzame toekomst op het gebied van voeding, landbouw en gezondheid. OnePlanet is dé linking pin tussen wetenschap en de industrie, variërend van grote internationale bedrijven als Unilever tot aan kleine regionale startups.

Programma: gevarieerde en interactieve werkvormen

1.Theoretische lezingen en inspiratie colleges
Tijdens korte lezingen en colleges doe je theoretische inzichten op over sociologie, voedingsleer,  technologische innovaties en bewegingswetenschappen.

2.Discussie over ethische kwesties
In dit Honourslab onderzoek je de rol van moderne technologie met als doel het bevorderen van een gezonde actieve leefstijl. Je discussieert daarbij ook over ethische vragen als:

  • Willen mensen eigenlijk wel zoveel weten en meten over hun eigen gezondheid?
  • Kunnen technologische innovaties wel aansluiten bij sociale, fysieke en emotionele aspecten?
  • Kan het verzamelen en delen van persoonlijke data over gezondheid ook bedreigend werken?

3. Design thinking
Design thinking is een werkwijze om een vraagstuk op een andere manier te verkennen en een oplossing te ontwerpen. Deze vorm van ontwerpen wordt momenteel veel gebruikt in het bedrijfsleven.

In interdisciplinair samengestelde groepen van vijf studenten doorloop je verschillende fases om een oplossing voor jouw beoogde doelgroep te creëren. Stel de juiste vragen aan de doelgroep en aan elkaar (research en insights), denk en werk visueel, verbind ieders inzichten met elkaar (ideation) en kom tot een idee/ oplossing (prototypes). Het succes van deze werkvorm is mede afhankelijk van de durf, creativiteit en inlevingsvermogen van het studententeam.

Ter afsluiting presenteren de teams op hun eigen creatieve wijze hun prototypes voor de medestudenten, docenten en genodigden van OnePlanet. Een prototype kan variëren van bouwschetsen of storyboards tot een app design of globaal draaiboek voor een event. Naast deze presentatie schrijven de teams een korte wetenschappelijke onderbouwing.

4. Expertrol
In dit Honourlab is veel ruimte om de kennis die je in jouw bachelor hebt opgedaan, terug te laten komen. Jouw kennis is nuttig om met een andere blik naar het probleem te kijken, dan studenten van andere studies doen. Durf die expertrol in te nemen! Ieders bijdrage is even waardevol. Oefen deze rol alvast voor je de arbeidsmarkt op gaat, waar deze rol van je wordt verwacht.

5. Unieke excursie
Een excursie naar het Virtual Reality Lab biedt jou een unieke kans om te ervaren hoe technologie kan bijdragen aan gezondheidsbevordering en preventie. Van lichaamsbeleving tot eetstoornissen en van kunstbeleving tot spinnenfobieën: de Radboud Universiteit zet virtual reality in voor tal van onderzoeken.

Veel keuzevrijheid
Ieder team bepaalt zelf de keuze voor het thema (bewegen en/of voeding), de specifieke doelgroep (bijvoorbeeld jeugd, mensen met een migratie achtergrond, ouderen etc.) en het soort prototype waar je naar toe werkt.

Interesse?
Wil je meedoen met dit honourslab? Meld je dan uiterlijk 14 februari 2021 aan via dit formulier. Je aanmelding bestaat uit een korte motivatie van max 300 woorden en een CV. Voor vragen kun je contact opnemen met Floor Binkhorst (f.binkhorst@ru.nl)

Noot: alle bijeenkomsten zijn fysiek op de campus of op externe locaties. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn door nieuwe coronamaatregelen, zoeken we een online alternatief.