Zoek in de site...

Van cijfers naar verhalen

Studentenwelzijn naar theater vertalen

Voor:  B2, B3- en (pre-)masterstudenten 
Aantal:  
5-10 studenten
Looptijd: 
half april - 31 mei
Aantal bijeenkomsten: 
6 avondbijeenkomsten (meestal woensdagavond), één volle zaterdag en een 1 avond voor de uitvoering
Studielast: 
Naast de bijeenkomsten verwachten we dat je actief verhalen gaat verzamelen en toewerkt naar een theateruitvoering.
Docenten: Vera van Berlo en Corné van Sprundel
Taal: 
Nederlands
Studiekosten: 
geen
Deadline voor aanmelden: 
13 februari
Kom naar de eindvoorstelling op 31 mei: Meld je hier aan

Studentenwelzijn is een hot topic. Naar aanleiding van de coronamaatregelen en het onderwijs op afstand, maar ook daarbuiten. We hebben cijfers en projecten (Studentbegeleiding2023, RadboudCares). Maar hebben we ook verhalen? Want, hoe gaat het eigenlijk met “de studenten”? Wie zijn “zij”? Wat is hun verhaal? We horen over stress en eenzaamheid. Psychische problematiek. Onzekerheid. Buitensluiting. Maar ook over steun. En verbondenheid, plezier.

In dit lab willen we gezamenlijk op zoek naar verhalen. Om niet te blijven hangen in termen, maar een beeld te krijgen en studentenwelzijn zichtbaar en tastbaar te maken.

Hoe? Je gaat de boer op om andere studenten te bevragen. Het liefst studenten die verder van je af staan. Het doet een beroep op je vaardigheden om te interviewen en je in te leven in een ander. Wat heeft je geraakt in een verhaal? Wat hoor je? Wat zie je? En hoe kun je dit omzetten tot iets tastbaars? Je gaat vervolgens gezamenlijk en creatief aan de slag om dit om te zetten in een theatraal eindwerk (voor geïnteresseerden én mensen die binnen de Radboud met studentenwelzijn bezig zijn). Denk aan een monoloog, kleinkunst, theaterscène, performance, spoken word, etc. Om dit te kunnen doen worden je principes van theater geleerd.

Het mes snijdt eigenlijk aan twee kanten: enerzijds ga je op zoek naar de crux(en) van studentwelzijn, anderzijds dragen theater en de gesprekken die je hebt met andere studenten ook bij aan welzijn van jezelf.

Programma

1. Woensdag 13 april - avondbijeenkomst

2. Woensdag 20 april - avondbijeenkomst

3. Dinsdag 26 april - avondbijeenkomst

4. Woensdag 11 mei - avondbijeenkomst

5. Woensdag 18 mei - avondbijeenkomst

6. Zaterdag 21 mei - bijeenkomst hele dag

7. Dinsdag 24 mei - avondbijeenkomst

8. Dinsdag 31 mei - Uitvoering in de avond

Leeruitkomsten

Na het afronden van dit honourslab ben je in staat om:

  • vragen te formuleren, door te vragen en empathisch te luisteren
  • basisterminologie van (improvisatie)theater te gebruiken tijdens besprekingen in de groep
  • creativiteit te gebruiken in het proces van theater maken
  • (samen) korte verhalen en/of scenes te bedenken en op te voeren
  • risico te durven nemen in een veilige omgeving
  • verbaal feedback te geven en te ontvangen

Interesse?
Wil je meedoen met dit honourslab? Meld je dan uiterlijk 13 februari 2022 aan via dit formulier. Je aanmelding bestaat uit een korte motivatie van max 300 woorden en een CV.

Voor vragen kun je contact opnemen met Floor Binkhorst (floor.binkhorst@ru.nl), of bezoek de informatiesessie begin februari (datum wordt later bekendgemaakt).

Kom naar de eindvoorstelling op 31 mei: Meld je hier aan