Zoek in de site...

Radboud 100 jaar - Art & Science

Voor:  B2, B3- en (pre-)masterstudenten 
Aantal: 
5-10 studenten per project
Looptijd: 
maart t/m oktober2023
Aantal bijeenkomsten: 
wisselend per project
Studielast:
Naast de bijeenkomsten verwachten we dat je actief  toewerkt naar een uitvoering in de jubileumweek in oktober 2023.
Docenten: Wisselend per project, altijd in samenwerking met een kunstenaar/artiest
Taal: 
Nederlands en/of Engels (afhankelijk van de aanmeldingen, en het kan verschillen per project)
Aanmelddeadline: 10 april 2023
Studiekosten: 
geen

In 2023 viert de Radboud Universiteit haar honderdste verjaardag. Als onderdeel van de feestelijkheden vindt van 18-21 oktober 2023 het Radboud Art & Science festival plaats.

In een aantal projecten ontwikkelen we samen met makers (kunstenaars, schrijvers, musici, dansers) verschillende presentaties en voorstelling die onderdeel vormen van het festival. We verdiepen ons in het erfgoed, de geschiedenis en de dagelijkse gang van zaken van de universiteit, en gaan op zoek naar de verhalen van onderzoekers, studenten en andere medewerkers. Daarbij is er onder meer aandacht voor de identiteit van de Radboud Universiteit: waar komen we vandaan, waar staan we en hoe kijken we naar de toekomst.

We zoeken naar studenten mee willen denken en doen, die betrokken willen zijn bij het creatieve proces dat leidt tot een voorstelling of kunstwerk en dat vanuit hun eigen achtergrond en betrokkenheid. Het eindpunt van de werkzaamheden ligt in oktober 2023, de verschillende deelprojecten gaan in het voorjaar van 2023 van start.

Zie hieronder de beschrijving per project:

De Piano Biënnale, die op 19-20 april 2023 plaatsvindt, vormt het uitgangspunt voor dit project. In samenwerking met pianiste Daria van den Bercken en David Dramm werk je toe naar een productie waarin de verhalen van verschillende universitaire gebouwen centraal staan. Je gaat verhalen ophalen op de campus over de gebouwen, en je werkt mee aan de muzikale productie hierover.

Planning en tijdlijn:
Het project start met een kennismakingsbijeenkomst vlak vóór de Piano Biënnale, vervolgens ben je aanwezig bij het openingsconcert in de avond van 19 april en je woont een interactieve sessie bij met de Amerikaanse pianist Jeremy Denk op 20 april. De maanden daarna ga je verhalen ophalen op de campus en heb je een aantal bijeenkomsten die worden begeleid door prof. dr. Johan Oosterman (die worden gepland in overleg met de groep). Op 1 en 2 september, is er een intensief weekend onder begeleiding van Daria van den Bercken waarin je de verhalen samen vertaalt naar een muzikale productie.

Bij het project van Wintertuin ga je op zoek naar de verhalen van mensen op de campus. Bijvoorbeeld verhalen van studenten, portiers, toevallige voorbijgangers, schoonmakers. Vervolgens ga je nadenken hoe je deze verhalen op een creatieve manier kan samenbrengen en verbinden. Je werkt hierbij samen met schrijver en theatermaker Merlijn Huntjens. Uiteindelijk produceer je een aantal billboards met korte teksten en illustraties, die tijdens de lustrumweek in oktober als een soort ‘openluchttentoonstelling’ worden getoond op de campus.

Planning en tijdlijn:

Het project start met een gezamenlijke kennismaking en inhoudelijke voorbereiding in april. Tijdens de eerste feestweek ter gelegenheid van het lustrum (8-14 mei) ga je daadwerkelijk beginnen met het ophalen van verhalen op de campus. In de maanden daarna werk je deze verhalen verder uit, onder begeleiding van schrijver en theatermaker Merlijn Huntjens. Je bepaalt zelf wanneer je bij elkaar komt, maar jullie krijgen beschikking over een creatieve werkplaats op de campus waar je samen aan de slag kunt. Op 1 en 2 september is er een afsluitend weekend. Dan moeten de billboards klaar zijn om gedrukt te worden.

Samen met beeldend kunstenaars en ontwerpers verdiepen we ons in de manier waarop de universiteit haar identiteit door de jaren heen heeft uitgedrukt in kunstwerken, zoals de standbeelden die verspreid over op de campus staan. Vroeger waren dat vaak mannen op sokkels. Maar hoe zouden we dat in onze tijd doen? Wat voor soort beelden (of andere kunstvormen) zouden nu de identiteit van de Radboud Universiteit goed weergeven? In dit project onderzoek je hoe er in het verleden om werd gegaan met kunstwerken op de campus, en hoe dat nu gebeurt. Als eindproduct werk je toe naar een mini-tentoonstelling. Dit kan een (prototype) kunstwerk zijn of een alternatieve vorm, zoals een podcast, website of performance.

Planning en tijdlijn:

Dit project start met een kennismaking in april. De periode daarna ga je onderzoek doen naar kunstwerken op de campus, en ga je zelf een nieuw (prototype) kunstwerk ontwerpen. De precieze tijdlijn volgt later.

In dit project werk je samen met Introdans. De universiteit is voortgekomen uit de katholieke emancipatiebeweging en wil zich nog altijd inzetten voor de emancipatie van sociale en culturele minderheden. Er zijn tenslotte studenten die niet vanzelfsprekend meedoen binnen de universitaire wereld en zich misschien zelfs gemarginaliseerd voelen. In samenwerking met Introdans en het programma Diversity, Equity & Inclusion (DEI) van de Radboud Universiteit wordt dit gegeven nader onderzocht en verbeeld via dans. Het resultaat is een gezamenlijke productie, die deel uitmaakt van het festival Radboud Art & Science.

Planning en tijdlijn:
Je werkt samen met choreograaf Adriaan Luteijn. Het project start met een intensieve werkweek van 28 augustus t/m 2 september. Daarna heb je wekelijkse bijeenkomsten om jullie gezamenlijke choreografie nader vorm te geven en te repeteren voor de lustrumweek in oktober. Je hoeft overigens niet te kunnen dansen om deel te nemen. Om erachter te komen of dit project misschien ook iets voor jou is, wordt in april nog een korte ‘proefles’ of introducerende workshop georganiseerd.

Als je voor dit honourslab kiest, doe je in principe mee aan één van deze projecten.

Meer informatie volgt.

Interesse?
Wil je meedoen met dit honourslab? Meld je dan uiterlijk 10 april aan via dit formulier. Je aanmelding bestaat uit een korte motivatie van max 300 woorden en een CV. Geef in je motivatie duidelijk aan welk project jouw voorkeur heeft. We nodigen je uit voor een gesprek, om samen te bespreken welk deelproject het beste bij je past.

Voor vragen kun je contact opnemen met Floor Binkhorst (floor.binkhorst@ru.nl).