Zoek in de site...

Online voorlichtingsbijeenkomst

De voorlichtingsbijeenkomsten voor het studiejaar 2021-2022 hebben inmiddels plaatsgevonden.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Floor Binkhorst (F.Binkhorst@ru.nl).