Zoek in de site...

Toelating en sollicitatie

Om deel te nemen aan het programma moet je solliciteren. Dat houdt in dat je een aanvraag in moet dienen met daarin onder andere een omschrijving van het project, een motivatiebrief en enkele aanbevelingen. Iedere student die een aanvraag indient, wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Overweeg je om te solliciteren? We raden je aan om van tevoren altijd even contact op te nemen met Heleen Loof, de programmaregisseur. Zij bespreekt dan samen met jou wat de beste insteek en aanpak is.

Maandelijks, elke 15e van de maand, kun je een aanvraag indienen om deel te nemen aan het Honoursprogramma Beyond the Frontiers.

Ook als je op dit moment geen student bent aan de Radboud Universiteit, maar al weet dat je in september of februari met een master start in Nijmegen, kun je een aanvraag indienen.

Aanvraag indienen (volledig in het Engels)

Maak één pdf-document met daarin de volgende onderdelen:

 • Curriculum Vitae
 • Cijferlijst van je bachelor
 • Motivatiebrief (max. 500 woorden)
 • De bevestiging van een wetenschapper van de Radboud Universiteit en een wetenschapper van een (buitenlands) lab of onderzoeksinstituut dat ze het project zullen superviseren en jouw voorstel steunen.
 • Ten minste twee aanbevelingsbrieven, waarvan één van je beoogde supervisor van de Radboud Universiteit.
 • Het onderzoeksvoorstel, bestaande uit:
  • Korte introductie op het project (max. 500 woorden)
  • Een plan van aanpak, inclusief planning, tijdspad en verwachte studielast (minsten 420 uur) (max. 500 woorden)
  • De onderzoeksvra(a)g(en) en de methode/aanpak (max. 600 woorden)
  • Een literatuurlijst
  • Een beschrijving van het eindproduct (artikel, essay, boek, verslag)
  • Een valorisatieparagraaf: relevantie van je onderzoek in een breder perspectief
  • lekenpraatje
  • Een schatting van de kosten tot een maximum van €3300,-. Denk aan reis- en verblijfkosten, verzekeringen en toeslagen. Andere kosten, zoals voor het onderzoek of onderhoud van leven kunnen niet worden vergoed.

Vul vervolgens het online aanmeldformulier in. Daarin moet je het document met de bovengenoemde onderdelen uploaden.

Nadat je je aanvraag ingediend hebt en deze tot zover goedgekeurd is ontvang je een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Tijdens dit gesprek zijn de beoordelingscriteria als volgt:

 • je presentatievaardigheden
 • de haalbaarheid van je onderzoek binnen de gestelde tijd
 • de valorisatie van je project
 • je plan B: wat zijn de opties wanneer je onderzoek of de omstandigheden in het buitenland niet optimaal zijn

We vragen je om het gesprek te starten met een pitch van je onderzoek in 3 minuten.