Zoek in de site...

Ik heb gemerkt hoe waardevol het is om verschillende invalshoeken samen te brengen

Ismay, masterstudente Behavioural Sciences, vond tijdens haar bachelor Pedagogische Wetenschappen haar passie in het onderzoek en volgde het facultaire honoursprogramma Social Sciences. Om haar blik te verbreden koos ze dit jaar voor het interdisciplinaire honoursprogramma Project Impact. In een team van tien masterstudenten met verschillende achtergronden doet ze onderzoek naar de maatschappelijke impact van een basisinkomen, in samenwerking met het Rathenau Instituut.

Project
Na de kick-off van het honoursprogramma in oktober volgden al snel verschillende brainstormsessies over het onderwerp. ‘Ons team bestaat uit een groep studenten van diverse studies. Tijdens de eerste meetings hebben we vooral veel gediscussieerd over de vragen: wat gaan we doen en hoe gaan we dit aanpakken? Hierbij had iedere discipline al zijn eigen inbreng: waar studenten economie veel inhoudelijke basiskennis hadden over het onderwerp, kon ik juist mijn bijdrage leveren in het bedenken van een mogelijke onderzoeksopzet. Ook zijn we in gesprek geweest met onze opdrachtgever - het Rathenau Instituut - die zich richt op het onderzoek naar de impact van wetenschap, innovatie en technologie in de maatschappij. Uiteindelijk zijn we tot drie problemen gekomen op verschillende niveaus in de samenleving: de grote kloof tussen arm en rijk (maatschappelijk niveau), bureaucratie (overheidsniveau) en zingeving (individueel niveau).’

Zelf verdiept IsIsmaymay zich met name in het thema ‘Zingeving’, waarbij ze onderzoekt wat de invloed van een basisinkomen op het niveau van het individu zou zijn. ‘Werk is een belangrijk onderdeel in het leven dat zin geeft aan het bestaan. Wanneer er een basisinkomen is, zouden mensen ervoor kunnen kiezen om minder te gaan werken. Wat heeft dat voor invloed op het individu? Daarnaast zijn er ook mogelijke positieve gevolgen van de invoering van een basisinkomen. Zullen mensen bijvoorbeeld meer voor elkaar gaan doen? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen, hebben we interviews afgenomen met verschillende experts. Zo hebben wij een psycholoog en theoloog geïnterviewd en zijn we in gesprek gegaan met de bisschop van Den Bosch: geloof is ook bij uitstek iets dat zingeving kan bieden.’

Persoonlijke impact
Het honoursprogramma heeft voor Ismay een positieve bijdrage geleverd aan dit jaar. ‘Door de coronacrisis werd het fysieke onderwijs gestaakt. Het was heel fijn om tijdens het kick-off weekend weer even in contact te zijn met andere studenten en elkaar goed te leren kennen. Inmiddels vindt al het contact online plaats, maar ook dit heeft voordelen: de samenwerking verloopt heel efficiënt en het biedt mogelijkheden. Zo hebben we nu een expert uit Zwitserland kunnen interviewen, wat voorheen niet vanzelfsprekend was geweest.’ Na afloop van dit academisch jaar gaat Ismay aan de slag als promovenda in het Prinses Máxima Centrum te Utrecht. ‘Ik ga onderzoek doen naar het implementeren van een medisch paspoort voor survivors van kinderoncologie. Ik ben zelf geen arts of gezondheidswetenschapper, maar heb tijdens Project Impact intensief samengewerkt met mensen buiten mijn eigen vakgebied. Ik heb gemerkt hoe waardevol het is om verschillende invalshoeken samen te brengen. De ervaringen die ik hier heb opgedaan neem ik daarom zeker mee in mijn vervolgcarrière.’