Zoek in de site...

Programma

Gedurende het programma maak je deel uit van een interdisciplinair team van max. 10 studenten onder begeleiding van twee docenten. Ieder team werkt aan een maatschappelijk relevant vraagstuk voor een externe opdrachtgever. Als team bepaal je zelf hoe je het project gaat aanpakken. Gedurende het project werk je toe naar een relevant eindproduct. Specifieke voorkennis over het thema is niet nodig. 

Projecten
Komend jaar (2022-2023) kun je kiezen tussen zes verschillende interdisciplinaire projecten. Klik hier voor een overzicht van de projecten!

Teambijeenkomsten
Alle teams beginnen met een kick-off weekend in oktober. Je maakt dan kennis met je medestudenten, begeleiders en de opdracht(gever). Gedurende het programma komt je team wekelijks bij elkaar op een vaste avond in de week. De begeleidende docenten monitoren het project en zijn er eens in de drie weken bij.

Professionele ontwikkeling
Het honoursprogramma Project Impact is er voor jou! We helpen je om jouw doelen te bereiken en sluiten zo goed mogelijk aan bij jouw interesses. Gedurende het jaar gaan we regelmatig met je in gesprek over de voortgang. Centraal staan je eigen leerdoelen, je persoonlijke ontwikkeling en de voorgang van het project.

Persoonlijk leiderschap
Project Impact bereidt je voor op je toekomstige loopbaan. Je leert goed samenwerken en je reflecteert daarnaast ook uitgebreid op de bijdrage die jij kunt leveren aan een team. Bovendien volg je een serie workshops waarin je leert hoe je draagvlak voor je eigen ideeën creëert binnen een organisatie; hoe je omgaat met conflict; hoe je een netwerk binnen en buiten je eigen organisatie opbouwt.

Buitenlandreis
Voor het project gaan jullie op een vierdaagse studiereis in het buitenland. Hiermee zet je het vraagstuk in een internationaal vergelijkend perspectief en werk je aan teambuilding. In samenspraak met de begeleidende docenten bepalen jullie zelf de locatie en de invulling van het programma.

Project Impact in 6 minuten