Zoek in de site...

‘Gut feeling’ in antisociaal gedrag

De relatie tussen darmen, voeding en agressie bij antisociale jongeren.
Antisociaal gedrag heeft grote gevolgen voor de slachtoffers en hun familie, voor de familie van de daders, en voor de samenleving. Omdat antisociaal gedrag moeilijker te behandelen is naarmate men ouder wordt, is het van cruciaal belang om vroegtijdig in te grijpen. In jeugdgevangenissen en instellingen verblijven veel jongeren met externaliserende problemen die zich uiten in schreeuwen, schelden, dreigen en agressie. In deze instellingen worden veel ‘agressieregulatietrainingen’ gegeven. Deze trainingen blijken echter onvoldoende effectief en veel jongeren blijven agressie en externaliserende problemen behouden nadat ze de instellingen weer verlaten.

Bovendien is een slechte voedingsstatus een risico voor externaliserende problemen en blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat voedingssupplementen zoals Omega-3 leiden tot het verminderen van agressie. Het combineren van het gebruik van Omega-3 met een psychologische interventie zou het behandel-effect kunnen verbeteren. Tot nu toe is er slechts beperkte ondersteuning gevonden voor de werkzaamheid van Omega-3 in het verminderen van algemeen externaliserend gedrag bij kinderen. Daarom lijkt het verder onderzoeken van de effecten van Omega-3 in deze richting relevant.

Gerelateerd hieraan blijkt het darm-microbioom geassocieerd met antisociaal gedrag van jongeren. Aangezien dit microbioom gemodificeerd kan worden door dieet en probiotica, zou het een nieuw doelwit kunnen zijn voor niet-invasieve behandeling van antisociaal gedrag. Het voedingssupplement Omega 3 zou mogelijk een positief effect kunnen hebben op dit microbioom waardoor het een indirect effect kan hebben op vermindering van antisociaal externaliserend gedrag van jongeren.

Opdracht en opdrachtgever
Dit project doen jullie in opdracht van Via Jeugd, een specialistische jeugdzorgorganisatie. Jullie gaan onderzoeken wat het verband is tussen dieet en stress, en het microbioom bij jongeren met antisociale gedragsproblemen. Daarnaast kijken jullie naar wat de relatie is tussen het darm-microbioom, Omega 3 en antisociaal gedrag.  En tot slot onderzoeken jullie of de combinatie van Omega 3 met de agressie regulatie training, antisociaal agressief gedrag doet afnemen. Dit kunnen jullie bijvoorbeeld doen door een literatuurstudie en het verzamelen van data bij jongeren (middelbare scholen). In dit project richten jullie je specifiek op de vraag vanuit Via Jeugd. Maar de uitdaging is ook om met activiteiten, data werving en ideeën te komen die op bredere schaal toegepast kunnen worden om antisociale jongeren in Nederland te helpen minder agressief gedrag te vertonen.

Het onderzoeken van de combinatie van Omega 3 supplementen met de agressie regulatie training en het microbioom, kan helpen bij het begrijpen van het samenspel tussen voedingssupplementen en darmflora in het verminderen van externaliserende problemen en het stimuleren van prosociaal gedrag.

Wekelijkse bijeenkomsten
De wekelijkse bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 uur tenzij de groep in samenspraak met de begeleiders anders besluit.

Begeleiders
prof. dr. Maaike Cima, hoogleraar orthopedagogiek
Vera van Berlo, Msc, Radboud Honours Academy

Kick-off weekend
Het kick-off weekend van deze denktank is op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober 2022. Dit is een verplicht onderdeel van de denktank.