Zoek in de site...

De toekomst van herinneren

Innovaties bij het herdenken van de Tweede Wereldoorlog
Hoewel de Tweede Wereldoorlog meer dan 75 jaar geleden beëindigd werd en er steeds minder mensen zijn die er een actieve herinnering aan hebben, is deze ingrijpende gebeurtenis nog steeds geen voltooid verleden tijd. De oorlog is geworden tot een referentiekader van het morele debat over vrijheid, rechtsstaat, democratie en mensenrechten. Of het gaat over discussies in het Nederlandse parlement, of over de geopolitieke argumentatie van Rusland, steeds weer duiken de referenties aan WO2 op. Vrede en veiligheid blijven niet vanzelfsprekend.

Maar hoe kan het verhaal van WO2 ingezet worden om jongeren en toekomstige generaties te laten reflecteren en inspireren? Wie, wat en hoe moeten we eigenlijk blijven herdenken. Op welke manier kunnen we betekenis blijven geven aan de verhalen van de oorlog? En welke verhalen zijn dat? Voor wie zijn die verhalen bedoeld? Is er in deze geschiedenissen oog voor de samenleving van nu, die een andere diversiteit kent dan 75 jaar geleden? Hoe inclusief zijn deze verhalen?

Opdrachtgevers
In het kader van een project vanuit het Ministerie van VWS werken drie landelijke organisaties samen met de Radboud Universiteit: de Liberation Route Europe Foundation (LREF), die meer dan 10.000 km wandelroutes langs musea en historische locaties van WO2 heeft ontwikkeld; de Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 (SMH), een nationaal netwerk van 45 organisaties; en de Oorlogsgravenstichting (OGS), die meer dan 50.000 Nederlandse oorlogsgraven beheert.

Opdracht
Dit project impact beoogt een significante bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een ‘learning community’ die gericht is op een publieksgerichte ontsluiting van WO2 data op museaal, educatief en recreatief vlak. Een ander belangrijk doel is het stimuleren van de uitwisseling en samenwerking tussen de drie betrokken organisaties.

Het project zal zich vooral richten op het proces om met digitale toepassingen deze samenwerking te bevorderen. Ieder van de drie organisaties heeft zijn eigen doelen, belangen en wensen. Hiervoor zullen de doelgroepen en behoeftes geïnventariseerd worden en zal ook gekeken worden naar de technische tools die in dit kader ontwikkeld zijn en worden. Waar zit de overlap, wat zijn worst cases en de best practices? Welke tools werken, welke niet en waarom? Hoe kan het gedigitaliseerde erfgoed van WO2 worden ingezet voor de innovatie van de herdenking? En hoe kan de synergie en samenwerking tussen landelijke organisaties hieraan een bijdrage leveren?

Kortom een project waarin de opdrachtgever een professioneel, landelijk netwerk is, gericht op de herinnering en de herdenking van WO2 waarbij de student een bijdrage levert aan de betekenisgeving hiervan voor de toekomst.

Wekselijkse bijeenkomsten
De wekelijkse bijeenkomsten vinden plaats op maandagavond van 18.30 tot 20.30 uur tenzij de groep in samenspraak met de begeleiders anders besluit.

Begeleiders
dr. Joost Rosendaal, universitair docent politieke-cultuurgeschiedenis; Casper Kirkels, MA, MSc, programmaregisseur Radboud Honours Academy

Kick-off weekend
Het kick-off weekend van deze denktank is op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober. Dit is een verplicht onderdeel van de denktank.