Zoek in de site...

Digitale tools in de gezondheidszorg

Digitalisering rukt op, overal in de samenleving. Voorspellen hoe de digitale wereld van morgen er uitziet is onbegonnen werk. Met regelmaat blijken nieuwe dingen mogelijk die tot voor kort ondenkbaar waren. Van de andere kant kunnen we de ontwikkelingen ook niet zomaar op ons af laten komen. Een aantal zaken gaan met zekerheid veranderen, en daar moeten we ons op voorbereiden. Dat vraag om creativiteit, ‘out of the box’ denken en moed om de fundamentele vragen te stellen.

In de gezondheidszorg kent digitalisering vele toepassingen. Van eenvoudige administratieve verbeteringen (het patiëntenportal) tot de robot die (mede) operaties verricht. In deze denktank kijken we naar een van de meest in het oog springende ontwikkelingen – en het zal blijken dat ze niet los staat van andere ontwikkelingen: mensen gebruiken steeds meer digitale tools die mensen om de eigen gezondheid te monitoren. Ieder kent de ‘fitbit’, maar we kunnen op vele manieren onze lichaamsprocessen, overdag én ’s nachts, bijhouden. De gegevens kunnen we ook vergelijken met ervaringen van anderen, vrij beschikbaar gesteld op allerlei sites.

De vraag is, hoe deze activiteiten zich verhouden tot het werk van de grote gezondheidszorginstellingen. Die instellingen kunnen hiervan goed gebruik maken: een suikerziekte-patiënt die zichzelf monitort verlicht het werk van de specialist. Maar als de tools werk overnemen, dan verandert de rol van ziekenhuizen en andere instellingen. Is op de achtergrond niet een machtsspel gaande tussen aanbieders van digitale tools, de patiënt en de grote gezondheidszorginstellingen?

Opdrachtgever
In deze denktank is de opdrachtgever de Sint Maartenskliniek, gespecialiseerd in zorg voor ‘aandoeningen op het gebied van houding en beweging’ (https://www.maartenskliniek.nl/over-de-sint-maartenskliniek/over-de-kliniek).

Kick-off weekend
Het kick-off weekend van deze denktank vindt plaats in oktober. De precieze data worden later bekend gemaakt.

Wekelijkse bijeenkomsten
Na de kick-off vinden er wekelijkse bijeenkomsten plaats op donderdagavond van 18.30 tot 20.30 uur.

Studiereis
Onderdeel van de denktank is een vierdaagse studiereis. Datum en locatie worden door de groep in overleg met de begeleiders bepaald.

Begeleider
dr. Marcel Becker, UHD toegepaste ethiek