Zoek in de site...

De verschillende niveau’s van de energietransitie

We worden als samenleving geconfronteerd met enorme uitdagingen als het gaat om een leefbare toekomst voor de komende generaties. Om dit doel te bewerkstellingen zijn korte termijn oplossingen gebaseerd op technologische ‘quick-fixes’ niet voldoende, het is noodzakelijk om lange termijn perspectieven te ontwikkelen. Deze processen – die zich afspelen op verschillende niveaus – worden met ‘transities’ aangeduid

Een van de transities die een centrale rol hierin speelt is de energietransitie. Het is duidelijk dat de huidige (Westerse) productie- en verbruikspatronen niet toekomstbestendig zijn. Maar: hoe anders op een manier die niet alleen wetenschappelijk onderbouwd is maar ook in staat is om rekening te houden met allerlei maatschappelijke / geopolitieke belangen?

Een manier om meer inzicht te krijgen in hoe deze enorme vragen beantwoord kunnen worden is om een multiniveau (multilevel) perspectief in te nemen. Dat houdt in dat bij het benaderen van deze vraagstukken we ons dienen te realiseren dat de wisselwerking tussen lokaal / nationaal / globaal niveau een essentiële rol speelt om realistische en uitvoerbare voorstellen te doen. Globale oplossingen kunnen heel plausibel klinken om een macroniveau, maar als ze niet vertaald kunnen worden naar het meso- en microniveau blijven ze vaak steken op het niveau van mooie rapporten. En andersom: microniveau oplossingen hoeven niet een merkbaar cumulatief effect te hebben.

Dit Honours Project beoogt om biomassa als – duurzame? – energiebron onder het loep te nemen vanuit een multilevel perspectief. De keuze voor biomassa is onder andere ingegeven door het feit dat zowel maatschappelijk als wetenschappelijk intense discussie gevoerd worden over de wenselijkheid van deze vorm van energieproductie met het oog op de lange termijn, en daarom is deze casus een mooie ingang om de nuances zichtbaar te maken.

De opdrachtgever wordt later bekend gemaakt.

Kick-off weekend
Het kick-off weekend van deze denktank vindt plaats in oktober. De preceize data worden later bekend gemaakt.

Wekelijkse bijeenkomsten
Na de kick-off vinden er wekelijkse bijeenkomsten plaats op woensdagavond van 18.30 tot 20.30 uur.

Studiereis
Onderdeel van de denktank is een vierdaagse studiereis. Datum en locatie worden door de groep in overleg met de begeleiders bepaald.

Begeleider
dr. Luca Consoli, Universitair Hoofddocent Wetenschap en Samenleving