Zoek in de site...

Radboud Honours Academy

De Honours Academy is een onderwijsomgeving voor enthousiaste, gemotiveerde studenten, die naast hun studie iets extra’s willen doen om zich verder te ontwikkelen. In elke fase van je studie – eerste jaar, bachelor en master – kun je kiezen voor een honoursprogramma. Ook heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan een van de honourslabs, kortlopende experimentele projecten voor zowel bachelor- als masterstudenten.

De opzet en inhoud van de programma’s is divers en vernieuwt voortdurend. Je doet bijvoorbeeld onderzoek in het buitenland, werkt met een groepje aan een actueel thema, organiseert zelf een conferentie of maakt kennis met de praktijk van je vakgebied. Misschien heb je al een verdiepende onderzoeksvraag bedacht waar je mee aan de slag wilt. Ook dat kan bij de Honours Academy!

Wat kun je verwachten?

  • Je houdt je bezig met thema’s op het raakvlak van wetenschap en samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de toekomst van ons voedsel, de bescherming van persoonsgegevens of de samenhang tussen terrorisme en klimaatverandering.

  • Samenwerking met studenten van andere studierichtingen is een belangrijk onderdeel van veel honoursprogramma’s. Zo leer je een probleem van verschillende kanten bekijken en ervaar je de meerwaarde van jouw vakgebied.

  • Je gaat aan de slag met vaardigheden die jij verder wilt ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan presenteren en debatteren, in het Engels schrijven of de rol van voorzitter op je nemen.

  • Diverse programma’s starten met een kick-off, je gaat op studiereis en aan het eind is er een feestelijke uitreiking.

  • Je vindt aansluiting bij gelijk gemotiveerde, enthousiaste studenten, met wie je goed inhoudelijk kunt discussiëren over onderwerpen die jou boeien.

  • Je krijgt persoonlijke begeleiding van een programmaregisseur en docenten die jouw interesses en valkuilen kennen, en die je helpen om je talenten te ontplooien.

  • Begeleiders kijken verder dan je prestaties; er is veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling. Zo geeft het programma je extra bagage mee, waar je tijdens je toekomstige loopbaan en in je verdere leven profijt van hebt.

Programma’s

De Radboud Honours Academy heeft een programma voor eerstejaarsstudenten, diverse programma’s voor bachelorstudenten en twee masterprogramma’s.

  • Het programma voor eerstejaarsstudenten duurt één semester (vanaf februari) en is voor studenten van alle studierichtingen.
  • Elke faculteit heeft een eigen bachelorprogramma, waarvan de inhoud verschilt per faculteit. Sommige bachelorprogramma’s duren één jaar, andere twee jaar. In het universiteitsbrede, interdisciplinaire bachelorprogramma werk je onder andere in een denktank samen met studenten van over de hele universiteit.
  • In de masterprogramma’s kun je kiezen voor meer verdieping binnen je studie (disciplinair) en/of voor interdisciplinair samenwerken in een denktank.

Je kunt tijdens elke fase van je studie instromen. Ook als je in je bachelor geen honoursprogramma hebt gevolgd, ben je dus van harte welkom bij de masterprogramma’s. Andersom betekent deelname aan één programma niet dat je direct door kunt naar een volgend honoursprogramma. Voor elk programma solliciteer je opnieuw.

Honourslabs

Heb je geen ruimte voor een één- of tweejarig programma, maar wil je wel wat extra’s doen? Doe mee aan één van de honourslabs! In deze korte, experimentele projecten ga je een aantal weken of maanden samen met studenten van allerlei studierichtingen aan de slag met een actueel thema. Onderzoek hoe de toekomst van voedsel eruitziet, ervaar hoe je vanuit de kunst kunt kijken naar een concept als ‘waarheid’, of ontrafel de media in tijden van verkiezingen.

Honourslabs zijn er voor RU-studenten van alle studierichtingen, zowel voor honoursstudenten als voor studenten die geen honoursprogramma volgen. Ben je gemotiveerd om mee te doen, dan ben je van harte welkom!

Wat kost het je?

Er zijn geen extra studiekosten verbonden aan het honoursprogramma en de honourslabs. Wel vragen de programma’s en de honourslabs om een extra tijdsinvestering. Voor de programma’s moet je rekenen op ongeveer 25% extra inspanning bovenop je reguliere opleiding; voor eerstejaarsstudenten is dit ongeveer 12,5%.

Wat vragen we van je?

Om deel te nemen aan een honoursprogramma of honourslab moet je solliciteren. We vinden het belangrijk dat deelname niet ten koste gaat van je studieresultaten. In een persoonlijk gesprek onderzoeken we samen met jou of het programma of lab bij je past. Je intrinsieke motivatie vinden we daarbij heel belangrijk.