Zoek in de site...

Veelgestelde vragen

Hoeveel tijd kost een honoursprogramma?
Dit verschilt per honoursprogramma, maar ook per student. Op de website staat per programma een indicatie van de studielast. Maar het is goed om je te realiseren dat dit een globale inschatting is. Daarnaast kan het ook per week verschillen. De meeste honoursprogramma’s zorgen er bijvoorbeeld voor dat je tijdens tentamenweken minder aan honours hoeft te werken, zodat je je meer kunt toeleggen op het voorbereiden van je tentamens. Onze studenten zijn vaak positief verrast hoe goed het te combineren blijkt met hun reguliere studie! Wil je van een student horen hoe hij/zij de studielast ervaart? Neem dan contact op via dit formulier.

Hoe groot is de kans dat ik toegelaten word?
Dat verschilt per programma. Om je een indicatie te geven: in 2022 is 84% van alle sollicitanten toegelaten tot een honoursprogramma. Dus ben je gemotiveerd, past het programma bij jou, en kun je de commissie ervan overtuigen dat je het kan combineren met je studie? Dan is de kans behoorlijk groot dat je wordt toegelaten! We kijken echt naar elk individu. Dit betekent overigens niet dat je automatisch wordt toegelaten als de maximale capaciteit niet wordt gehaald. Stel dat er 22 aanmeldingen zijn bij een programma waar 25 studenten toegelaten kunnen worden, kan het alsnog zo zijn dat er een enkeling afvalt. Wil je meer weten over jouw kansen bij een specifiek programma? Neem dan contact op met een programmaregisseur via dit formulier.

Ik heb wel interesse in een honoursprogramma, maar ik haal geen negens en tienen. Mag ik wel meedoen?
Ook als je niet de beste van je studie bent kan een honoursprogramma iets voor jou zijn. Het belangrijkste is dat je gemotiveerd bent én dat je het kan combineren met je reguliere studie. Je cijfers zijn vaak een goede indicatie of studeren je makkelijk af gaat, maar het zegt niet alles. We willen in ieder geval niet dat je reguliere studie eronder gaat lijden dat je een honoursprogramma volgt. Jij kunt zelf waarschijnlijk het beste inschatten of je nog een programma bovenop je studie aankunt. Twijfel je daarover? Neem dan contact op met een van de programmaregisseurs via dit formulier.

Ok, dus motivatie is belangrijk, maar hoe schrijf ik een goede motivatiebrief?
Het belangrijkste advies is: hou het dicht bij jezelf! Bedenk eerst voor jezelf wat je nou écht interessant lijkt aan het programma, en probeer dat dan zo concreet mogelijk te verwoorden. Wil je meedoen met een facultair programma omdat je je graag wil verdiepen in een specifiek thema? Leg dan uit waarom dit thema je zo aanspreekt. Wil je meedoen aan het universiteitsbrede programma omdat het je leuk lijkt om mensen van andere faculteiten te ontmoeten? Leg dan uit wat je uit die ontmoeting hoopt te halen. Dus schrijf eerlijk op wat je motiveert en probeer niet te verwoorden wat je denkt dat de commissie wil lezen. Wees ook niet te kritisch op je brief – bij de meeste programma’s wordt iedereen uitgenodigd voor een gesprek, waarin je je motivatie kunt toelichten. Heb je inspiratie nodig? Via dit formulier kun je in contact komen met studenten, misschien kunnen zij hun motivatiebrief wel met je delen.

Als ik eenmaal ben begonnen aan een honoursprogramma, mag ik dan ook weer stoppen?
Natuurlijk willen we liever niet dat je stopt met een mooi programma waar je vol goede moed aan begonnen bent. We hebben het liefst dat onze studenten commitment tonen! Maar er kan natuurlijk altijd iets tussenkomen wat je niet hebt voorzien, of je persoonlijke omstandigheden kunnen veranderen waardoor je niet verder kunt. Het is misschien goed om te weten dat het aantal studenten dat gaandeweg stopt met een honoursprogramma op de Radboud Universiteit erg laag is. Hieruit kunnen we opmaken dat studenten doorgaans goed in staat zijn om het honoursprogramma te combineren met hun studie en de inhoud van het programma waarderen.

Zijn er kosten verbonden aan deelname aan een honoursprogramma?
Het onderwijsprogramma is in principe gratis. Bij sommige programma’s moet je echter wel een eigen bijdrage betalen aan het buitenlandverblijf. In sommige gevallen kun je in aanmerking komen voor een beurs, die je zelf moet aanvragen. Op deze website kun je hier per programma meer informatie over vinden, of neem contact op met een programmaregisseur via dit formulier.

Krijg ik EC’s als ik een programma afrond?
Nee, voor onze honoursprogramma’s krijg je geen formele studiepunten. Als je het programma hebt afgerond ontvang je wel een officieel certificaat. Als je na je studie gaat solliciteren, wordt dit certificaat vaak goed gewaardeerd door werkgevers.

Honourslabs

Waar kan ik informatie vinden over de honourslabs in het collegejaar 2023 - 2024?
In het collegejaar 2023-2024 worden er honourslabs aangeboden in het tweede semester, vanaf februari. Meer informatie over de thema's vind je hier.