Zoek in de site...

Passende en betaalbare zorg

Hoe voorkomen we onnodige zorg en praktijkvariatie en temmen we de kostengroei?

In het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet heeft als titel: “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”. Over de gezondheidszorg staat het volgende geschreven:

"Gezondheid is voor iedereen van groot belang. Dat realiseren we ons des te meer door de coronacrisis. Iedereen moet zeker zijn van passende en betaalbare zorg: jong of oud, nu en in de toekomst. Dat vraagt om samenwerking, aandacht voor de patiënt en ruimte voor iedereen die in de zorg werkt. Een gezonde samenleving vraagt ook om het nemen van verantwoordelijkheid voor onszelf en voor elkaar. Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit, omdat we willen dat iedereen die zorg nodig heeft, daar toegang tot heeft. Onze zorg is van hoog niveau en het stelsel staat niet direct ter discussie, maar verbeteringen in het stelsel zijn nodig. Mensen maken zich zorgen, of de zorg van morgen nog wel geleverd kan worden en of deze betaalbaar blijft. Daar moeten we werk van maken.

We willen de zorg voor iedereen betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar houden. Dat vraagt van de politiek goede en stevige keuzes en hervormingen, die tijd kosten en waarbij passende zorg de norm is."

Maar wat is passende zorg precies? Hoe weten we of de geleverde zorg passend is? En wat wordt bedoeld met het betaalbaar houden van de zorg? Welke factoren spelen hierin een rol? Je zou misschien denken dat er in Nederland niet veel variatie in de zorg is en dat de zorg die gegeven wordt ook echt nodig is. Maar zo eenvoudig is het niet. In Nederland, en ook wereldwijd, is nog steeds sprake van onnodige zorg. Dit is zorg waarvan we weten dat het niet effectief is (bijv. “antibiotica bij een virusinfectie”), zorg dat in principe wel effectief is maar waarvan we weten dat het niet altijd iets toevoegt (bijv. “standaard lab-bepalingen”), of zorg dat niet aansluit bij de wensen van de patiënt (bijv. “operatie i.p.v. fysiotherapie”).  Dit kan leiden tot ongewenste verschillen. Deze zogenaamde praktijkvariatie in de zorg heeft vaak te maken met de aanwezigheid van geografische verschillen of verschillen tussen ziekenhuizen in de kwaliteit van zorg. Variatie is op zichzelf niet erg, zolang dit te verklaren is uit verschillen in eigenschappen tussen patiënten. Als dit niet het geval is, is de zorg mogelijk onnodig is en kan sprake zijn van ongewenste variatie. Onnodige zorg en praktijkvariatie brengen onnodige kosten met zich mee, waardoor de betaalbaarheid van de zorg toeneemt en het stelsel onder druk komt te staan.

In tien interactieve bijeenkomsten leer je wat onnodige zorg en praktijkvariatie is en hoe dit een relatie heeft met passende zorg en de betaalbaarheid van de zorg. Ook krijg je informatie vanuit een ethisch perspectief. In de groepsopdracht staat het coalitieakkoord centraal.

Groepsopdracht
Het coalitieakkoord staat centraal in de groepsopdracht. Er worden drie subgroepen gevormd, die elk een thema uit het coalitieakkoord uitwerken ten aanzien van thema’s passende zorg en betaalbaarheid. De studio wordt afgerond met een beschouwing in de vorm van een verslag en een mondelinge presentatie in de laatste bijeenkomst. Een uitgebreide beschrijving van de groepsopdracht volgt bij de start van de studio.

Excursie

Bezoek VGZ (Simone / Marit)

Coördinatoren

  • F. Atsma, senior onderzoeker Praktijkvariatie / methodoloog, IQ healthcare, Radboudumc
  • S. van Dulmen, senior onderzoeker "Doen of laten”, IQ healthcare, Radboudumc
  • F. Binkhorst, programmaregisseur Radboud Honours Academy

Gastdocenten

  • Dr. P. Jeurissen, Hoogleraar betaalbaarheid van de zorg, IQ healthcare, Radboudumc
  • J. Kole, universitair docent Ethiek van de Gezondheidszorg, IQ healthcare, Radboudumc
  • N. Stadhouders, gezondheidseconoom, IQ healthcare, Radboudumc

Literatuur

Suggesties voor literatuur worden voorafgaand aan de cursus via Brightspace ter beschikking gesteld.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten vinden plaats op de maandagavond (18.30u tot uiterlijk 21.00u).
Let op: de eerste bijeenkomst start om 17.30 met een gezamenlijke maaltijd van broodjes en soep.

Bijeenkomst 1. 26 September 2022

Overzicht zorglandschap en uitdagingen voor de toekomst; een blik op het coalitieakkoord

Docent: Patrick Jeurissen (Femke Atsma)

Bijeenkomst 2. 3 Oktober 2022

Praktijkvariatie versus passende zorg

Docent: Femke Atsma

Bijeenkomst 3. 10 Oktober 2022

Onnodige zorg versus passende zorg

Docent: Simone van Dulmen

Bijeenkomst 4. 17 Oktober 2022

Workshop - Word een interdisciplinaire onderzoeker + brainstorm Giving Back

Docent: Floor Binkhorst (RHA)  (Femke Atsma)

Daarna werksessie: studenten starten in subgroepen met hun opdracht

Bijeenkomst 5. 31 Oktober 2022

Ethische vraagstukken tijdens de Coronacrisis

Docent: Jos Kole

Bijeenkomst 6. 7 November 2022

Het zorgstelsel en de rol van overheidsbeleid

Docent: Niek Stadhouders (RIVM)

Bijeenkomst 7. 14 November 2022

Plenaire start: Voortgang per groepje

Docent: Simone van Dulmen

Daarna werksessie: Studenten werken in subgroepen aan hun opdracht

Bijeenkomst 8. Excursie - 21 November 2022: bezoek aan VGZ, Arnhem (nog onder voorbehoud)

Docenten: Simone van Dulmen, Femke Atsma

Bijeenkomst 9. 28 November 2022

Plenaire start: Voortgang per groepje

Docent: Femke Atsma

Daarna werksessie: studenten werken in subgroepen aan hun opdracht

Bijeenkomst 10. 12 December 2022

Presentatie beschouwingen door subgroepen

Docent: Femke Atsma, Simone van Dulmen, Floor Binkhorst