Zoek in de site...

Studio Sport

Over de sociaal-maatschappelijk waarde van sport en bewegen
Sport is van een leuke vrijetijdsbesteding ontwikkeld tot een essentieel onderdeel van gezondheidspreventie. We verwachten steeds vaker van sportverenigingen dat zij bijdragen aan allerlei sociaal--maatschappelijke waardes, zoals het tegengaan van eenzaamheid, of het bieden van vormende en opvoedende waarde, het bevorderen van gezondheid en vitaliteit of het realiseren van een breed motorische ontwikkeling van de jeugd.

Wat zijn nu eigenlijk de effecten van sport en bewegen op bijvoorbeeld maatschappelijke waardes als burgerparticipatie, vertrouwen in de samenleving, inclusiviteit, sociale verbondenheid, het overbruggen van sociaal-economische verschillen, gendergelijkheid of gelijke kansen voor mensen met een beperking?
In Studio Sport buig je je over de vraag wat de sociaal-maatschappelijke waarde is van sport, in het bijzonder van sportverenigingen, van de ondernemende sport- en beweegaanbieders (zoals fitness scholen of maneges), van urban sports en van betaald voetbalorganisaties (BVO)?

In deze interdisciplinaire Honours Studio werk je samen met docenten van de RU en  onderzoekers van het Mulier Instituut (MI) uit Utrecht. Het MI wil als onderzoeksinstituut bijdragen aan de bevordering en de ontwikkeling van goed onderbouwd sportbeleid, gericht op het stimuleren en organiseren van sport en recreatief bewegen’.

In 10 bijeenkomsten werk je in kleine teams aan een beleidsadvies om de sociaal-maatschappelijke waarde van sport en bewegen optimaal te benutten. Het advies wordt onderbouwd in een beknopt wetenschappelijk verslag, samengevat in een infographic en wordt gepresenteerd aan het Mulier Instituut en een beleidsmedewerker van de Gemeente Nijmegen.

Een excursie aan betaald voetbalorganisatie NEC maakt onderdeel uit van deze Studio!

Groepsopdracht
Iedere groep formuleert een beleidsadvies, met een sterke focus op het optimaliseren van de sociaal-maatschappelijke waarde van sport. De groep maakt hierbij een keuze voor urban sports, sportverenigingen, BVO of ondernemende sporten en bepaalt zelf een doelgroep en een vraagstuk. Het advies wordt tevens begrijpelijk gemaakt voor een breed publiek door middel van een infographic.

Excursie 
31 oktober, 18.30- 20.30 uur

NEC Maatschappelijk: Sociaal-maatschappelijke waarde van Betaald Voetbal Organisaties (BVO)
In het NEC-stadion maak je kennis met de successen, belemmeringen en uitdagingen van de sociaal-maatschappelijke taak van betaald voetbalorganisaties.  Wat is de doelstelling van NEC Maatschappelijk en welke activiteiten bieden zij aan? De bijeenkomst wordt afgesloten met een rondleiding in het stadion.

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten vinden plaats op de dinsdagavond (18.30u tot uiterlijk 21.00u).
Let op: de eerste bijeenkomst start om 17.30 met een gezamenlijke maaltijd van broodjes en soep.

Bijeenkomst 1- Infrastructuur sport en bewegen in Nld   27 september  17.30 -20.30 u   EOS 01.550
In deze bijeenkomst maak je kennis met elkaar en met het beleidslandschap sport, dat vele gedaantes kent. Je krijgt inzicht in het gehele speelveld. Hoe is sport en bewegen georganiseerd in Nld? Hoe ziet de infrastructuur eruit, welke organisaties (speelveld) zijn er welke rollen spelen zij? 
Wat zijn de belangrijkste beleidslijnen (op landelijk, provinciaal en lokaal niveau)? Met een focus op de beleidslijnen waar de sociale waarde centraal staat (o.a. inclusie/ iedereen doet mee/ participatie)

Bijeenkomst 2- Interdisciplinariteit           4 oktober   18.30-20.00 u   EOS 01.550
Workshop over interdisciplinariteit: wat kun jij vanuit jouw opleiding bijdragen aan het eindproduct?
Vaststellen van groepsindeling o.b.v. opleiding en voorkeur voor sportvereniging/bvo/ondernemende sport/urban sports

Bijeenkomst 3- Sociaal-maatschappelijke waarde van sportverenigingen 11 oktober  18.30-20.30 uur  EOS 01.550
Docent: Remco Hoekman   
We verwachten steeds meer van sportverenigingen dat zij bijdragen aan allerlei maatschappelijke waardes (zoals het tegengaan eenzaamheid, vormende/ opvoedende waarde, gezondheid/ vitaliteit, breed motorische ontwikkeling etc.). De docent geeft toelichting op de beleidsplannen Breedtesport Impuls (2000), BOS (Buurt Onderwijs en Sport) en Lokale Sportakkoorden. Wat zijn belemmerende factoren (drempels) voor sportbeoefening? Wat is de sociale waarde van sportverenigingen? Aandacht voor successen, belemmeringen en uitdagingen van sporten in verenigingsverband.  Wat zijn werkzame principes/versterkende factoren?

Bijeenkomst 4- Maatschappelijke waarde van Urban sports    18 oktober 18.30-20.00 u   EOS 01.550
Docent: Arnold Bronkhorst
Urban sports zijn populair onder de jeugd. Welke beleidsplannen hebben hieraan bijgedragen? Ook reflecteren we in deze bijeenkomst kritisch over de sociale waarde van urban sports.

Bijeenkomst 5- Sociaal-maatschappelijke waarde van ‘ondernemende sport’   1 november, 18.30-20.30u  MM 02.110
Docent: Johan Steenbergen       
Wat verstaan we onder ‘ondernemende sport’(zoals fitnessscholen, maneges of klimscholen)? Wat is kenmerkend voor deze branche? Wat zijn de successen, belemmeringen en uitdagingen van deze vormen van sport?

Bijeenkomst 6Presentaties en feedback Giving Back-project  8 november, 18.30-20.30 u, EOS N 01.560
De groepen geven een korte samenvatting van hun voorbereidende opdracht en delen relevante bronnen met hun medestudenten.
Iedereen ontvangt feedback op het ingestuurde voorstel voor het Giving Back-project.

Bijeenkomst 7Stakeholderanalyse      15 november, 18.30-20.30 u, MM 02.110        
Docent: Femke van Abswoude  
Stel je bent op lokaal niveau beleidsverantwoordelijke Sport. Hoe zou je beleidsaanpak er op hoofdlijnen uitzien? Welke organisaties betrek je dan en hoe?
De groepen maken een stakeholderanalyse, pitchen deze en vragen feedback aan medestudenten. De input kan worden gebruikt voor het eindproduct.

Bijeenkomst 8- Advisering door praktijkprofessional    22 november, 18.30-20.30 u, MM 02.110          
De groepen presenteren hun beleidsadvies (eindproduct) en ontvangen feedback en advies van de beleidsmedewerker Sport van de Gemeente Nijmegen. Dit verwerken zij in hun eindproduct.

Bijeenkomst 9- Voorbereiden eindpresentatie 29 november  vanaf 18.30 u, MM 02.110          
De groepen werken hun infographic uit en bereiden hun presentatie voor. Tussen 18.30-19.15 uur is een docent aanwezig om vragen te stellen.

Vóór bijeenkomst 10: inleveren van het beleidsadvies en infographic. Deadline:  zondagavond 4 december 2022.

Bijeenkomst 10- Eindpresentaties  6 december, 18.30-20.30 u, MM 02.110   
De studententeams pitchen hun beleidsadvies aan de hand van een infographic aan medestudenten, docenten en onderzoekers van het Mulier Instituut. Zij ontvangen feedback op zowel het beleidsvoorstel als de infographic.