Zoek in de site...

Hollen of stilstaan?

Hoe blijf je een leven lang actief?

Onze samenleving wordt steeds inactiever. Een inactieve leefstijl heeft zowel betrekking op een gebrek aan betrokkenheid bij sportactiviteiten als ook op een gebrek aan fysieke activiteiten in de vrijetijdsbesteding, evenals toenemend zittend gedrag op scholen en op het werk. Hierdoor worden gezondheidsproblemen (zoals toename van obesitas, en hart- en vaatziekten) vergroot die verreweg de grootste oorzaak zijn voor ziektelast en ziektekosten in Nederland. Een ongezonde leefstijl leidt ook tot verminderde participatie in de samenleving, wat op haar beurt kan leiden tot gevoel van eenzaamheid, gebrek aan sociale cohesie en een slechtere mentale en fysieke gezondheid. Daarbij komt dat een ongezonde leefstijl en de daar aangekoppelde problemen vaker voorkomen bij lager opgeleiden, mensen met een lagere sociale economische status, een beperking of een migratieachtergrond. Daarmee lijkt het al dan niet hebben van een goede gezondheid voor de toekomst de nieuwe ongelijkheid in de samenleving te worden.
Om deze negatieve trends te bestrijden heeft de Nationale Gezondheidsraad onlangs het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geadviseerd om actief gedrag te verhogen en sedentair gedrag onder de bevolking te verminderen. Het liefste houden we mensen een leven lang in beweging, maar van een aantal overgangen (transities) in het leven is bekend dat ze een negatieve invloed hebben op de actieve leefstijl:

  • kinderen die van het lager naar het voortgezet onderwijs gaan
  • tieners die van voortgezet onderwijs naar hbo/wo gaan
  • adolescenten die op de arbeidsmarkt starten
  • werkenden die voor het eerst een kind krijgen

In 10 interactieve bijeenkomsten leer je wat de belemmerende en stimulerende factoren zijn om in deze transities de actieve leefstijl te bevorderen. De focus ligt hierbij op de rol van het sociale netwerk, maar ook de invloed van  individuele factoren (motorische vaardigheid, voorkeuren, motivatie, sociaaleconomische status), de buurt, instellingen en sportorganisaties wordt onderzocht.
In groepen werk je aan mogelijke oplossingen om mensen gedurende één van deze transities in beweging te houden.

Jullie oplossingen zullen worden gedeeld met professionals (o.a. gymdocenten en sporttrainers) en instellingen (o.a. consultatiebureaus) die een actieve leefstijl kunnen stimuleren!

Een excursie aan NOC*NSF op topsportcentrum Papendal maakt onderdeel uit van deze Studio.